Uddannelse i spænding - åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik

Pædagogik

Titel: Uddannelse i spænding - åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik

Forfatter: Thomas Aastrup Rømer

Forlag: Forlaget Klim ?Pris: 269 kroner, 230 sider

Vurdering og anmeldelse: Stig F. Sørensen ??***

Progressiv og reaktionær

Forfatteren sætter sig som mål at finde ind til kernen af pædagogikken, fordi de senere års fokusering på skiftevis undervisning og læring har forskudt fokus fra det egentlige indhold i pædagogikken. Læringbegrebet, som det kommer til udtryk i læringsteorierne, er uden indhold, og undervisningsbegrebet er stivnet i metodiske og administrative forhold. Pædagogikken skal forholde sig til virkeligheden, og det gør den nuværende lærings- og undervisningstilgang ikke. ??I sin søgen mod pædagogikkens indhold og funktion tager forfatteren fat på uddannelsesbegrebet. Han skræller alle institutionelle og traditionelle lag af begrebet for at redefinere uddannelsesbegrebet. ??Uddannelse handler alt for meget om lærerroller, intelligensformer, kommunikation og didaktik. Grundlaget for, at en egentlig uddannelse kan finde sted, er at forhindre, at de officielle strukturer kvæler frodigheden i uddannelsesystemet. Uddannelse skal fremme et mylder af ideer og tanker - den frie tænkning er en forudsætning for at skabe bevidsthed om det ukendte. Kun ved at gør det ubekendte bekendt lever uddannelsen op til sit formål. I dele af uddannelsessystemet skal der gives absolut frirum til den frie tænkning og dialog. ??Bogen er en pudsig blanding af tanker fra afskolingsopfattelsen og den antiautoritære pædagogik fra 1960?erne og 1970?erne samt ældre og nyere konservativ politisk filosofi. Bogen bliver således et miks af noget progressivt og noget reaktionært, og over det hele ligger der et sært romantisk nationalkonservativt skær, der nemt kan komme til at spænde ben for hele projektet om at skabe et rum for fri og uafhængig tænkning. Men alt i alt er bogen et originalt og spændende indspark i - eller måske rettere sagt - et udspark til den pædagogiske debat.