Anette Nordstrøm Hansen takkede af som formand for GL

Farvel og tak. GL’s kommende formand, Tomas Kepler, takkede Annette Nordstrøm Hansen for hendes indsats. Hun stopper som formand ved årsskiftet og vender tilbage som lærer på Gefion Gymnasium i København.

Tillidsrepræsentanter drøftede OK 18 og uddannelsespolitik

250 tillidsrepræsentanter og suppleanter var mødt op til det årlige repræsentantskabsmøde på Tivoli Congress Center i ­København ­sidste mandag og tirsdag i november.

Studenternes faglige niveau, fremtidens ungdomsuddannelser og evaluering af OK 18. Det var nogle af emnerne, som de tillidsvalgte drøftede.

Topforhandleren for de statsligt ansatte, Flemming Vinther, og forsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet kiggede tilbage på forløbet ved overenskomstforhandlingerne i år.

“Vi kan ikke skabe det fornødne pres ved forhandlingsbordet. Glem alt om det. Vi kan kun presse med mobiliseringen på gader og stræder,” sagde Flemming Vinther.

“Det var en erkendelse af, at det er Finansministeriet, der sidder og fjernstyrer overenskomstforhandlingerne – det tog vi konsekvensen af denne gang. CFU havde droppet flinkeskolen og gik fra forhandlingerne denne gang, det er aldrig sket før. Så stod vi sammen, og så var det fællesskabet, der bar resten af vejen.”

Malene Friis Andersen, Forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik GL-prisen for sin indsats for at sætte fokus på stress. "Det er op ad bakke at reducere stress blandt offentligt ansatte i disse år."

 

 

Flemming Vinther, Formand for Centralorganisationernes ­Fællesudvalg udtalte ”Tak for støtten ved OK 18 – vi havde ikke klaret det uden." Flemming Vinther var især glad for, at fagforeningerne stod sammen ved årets overenskomstforhandlinger. 

 

Elever fra Gefion Gymnasium indledte repræsentantskabsmødet med en lille ­koncert. Kim Larsens Papirsklip blev til fællessang med tillidsrepræsentanterne.