Svar til Allan Tarp

Svar til Allan Tarp

Tak for dit spørgsmål, der blev til flere undervejs.

Har man gymnasier i Indien? Ifølge den indiske ambassade i Danmark: Det indiske skolesystem omfatter 10 års skolegang i grundskolen og derefter 2 år på det, der svarer til gymnasium i Danmark.

Min undersøgelse omfattede, hvad der svarer til sproglige 2.g-elever på Vartak College, der både har Junior College og Senior College. Lad os lige se på skolesystemet i Indien:

1.-4. klasse = primary school (fra 6-10 år). Børnene lærer her 3 sprog (normalt marathi - det gængse sprog - samt hindi og engelsk). 5.-10. klasse = secondary school, der normalt er samme skole. 16 år gamle slutter de secondary school med et certifikat på, at de er blevet undervist bredt i bl.a. humanistiske fag (arts), naturvidenskabelige fag (science) og handelsfag (commerce).

Nu begynder nogle af de 16-årige i det 2-årige junior college (eller Higher Secondary School) og slutter 18 år gamle, svarende til »min« 2.g. Andre har valgt, hvad vi vil kalde handelsgymnasiet eller naturvidenskabeligt/teknisk gymnasium. Vartak College har alle tre junior college-»grene«.

Bruger klassen samme skema hele året? Ja, men de enkelte fag har jo mange temaer.

Hvad er elevers og læreres holdning til mundtlige prøver og mundtlige årskarakterer? De har kun skriftlige prøver og eksamener.

Hvordan er karaktersystemet? Kontaktlæreren forklarer: Det er stort set landsdækkende. Der står på de skriftlige eksamensopgaver, hvor mange marks de giver. Man består, hvis man har 35, når året er omme. Vi har lige fået et system med 50 marks for hvert fag ved slutningen af hvert halvår. Hvis en elev fx kun har opnået 10 ud af de 50 marks i efteråret, så må han knokle for at få 25 ud af 50 ved årets slutning for at kunne bestå.

Eleverne slutter det 12. år i junior college med Higher Secondary Certificate, der så svarer til vores studentereksamen stx, htx hhx.

Efter 12. år kan studenterne gå i senior college i tre år og blive BA/Bcom/BSc. Første år er der stadig 120 i klassen og fast skoleskema.

Du spurgte: Afslutter universitetet med en bachelorgrad, eller er man som i Danmark tvangsindlagt til en mastergrad, der er beregnet på universitetsansættelse? Svaret er: Efter senior college kan de studerende gå på universitetet og få en mastergrad.

Er lærerne uddannet på et universitet? Ja, lærerne i junior college har mastergrad + B.Ed (Bachelor of Education).

Lærerne på senior college har eksamensgennemsnit på mindst 55 % i både deres BA- og MA-eksamener, derudover skal de bestå en svær statsprøve eller en nationalprøve for senior college-lærere. Min skole har en kontaktlærer i begge collegeafdelinger og begge er ph.d.er.

Med en lang engelsk kolonihistorie i Indien henter det indiske skolesystem megen inspiration fra England. Det må svare til det, du betegner som »den tredelte oplysningsskole, der bygger på angloamerikansk oplysningstænkning«. Siden 1985 har Indiens undervisningsministerium heddet Ministry of Human Resource Development (MHRD http://www.education.nic.in/) og satser på, at så mange som muligt får så megen uddannelse som muligt.

Jeg håber, at dette har klaret den indiske side af dine spørgsmål.

Birthe Mølhave
Skanderborg Gymnasium og webmaster på www.indiensportalen.emu.dk