Sutta-Nipata

Religion

Til fordybelse og recitation. Samtiden anbefalet!

Sutta-Nipata

Uddrag ved Esben Andreasen

72 sider
Kr. 100
E-bog
Kr. 50
Systime 2007

Den faglige bekendtgørelse med krav om variation af arbejdsformer herunder gruppe- og projektarbejder og muligheden for at vælge forskellige faglige niveauer lægger op til nye materialetyper. Og her er en bog i en ny serie »Religionshistoriske hovedværker« fra Systime, der primært er beregnet til religionsfagets B-niveau.

Den rummer tekster fra buddhismens »Sutta-Nipata« (»Samlingen af sutta'er«), der indeholder 70 tekster og menes at være en af de ældste samlinger af Theravadas (Hinayana) skrifter. Bogens tekster er et udvalg taget fra »Buddhismen-tekster fra Theravada-traditionen« (2005 oversat af Ole Holten Pind), som E.A. på en meget overskuelig og pædagogisk måde har tematiseret i 3 afsnit: Buddha, dhamma og sangha - den buddhistiske bekendelse.

Der er to grunde til, at jeg meget vil anbefale dette lille teksthæfte.

Det, jeg først og fremmest vil fremhæve, er de meget fyldige og letlæselige uddrag fra Sutta-Nipata. Det er overvejende poesi i form af læredigte med fokus på den rette moral og den buddhistiske livsførelse. I modsætning til Theravadas filosofiske og psykologiske tekster, der ofte er skrevet i en tæt, komprimeret og vanskelig form, er disse tekster fra Sutta-Nipata nemme at gå til. De er meget pædagogisk anlagte både i sprog og indhold. Det samme spørgsmål eller problem vendes og drejes ofte med flere illustrerende og let anskuelige eksempler. Således vil udpluk af digtene med fordel også kunne anvendes på fagets C- niveau.

Almindeligvis arbejder man med ret korte klassiske tekster i faget, men her er teksterne på 3-4 sider og helt op til 10-12 sider, og det gør, at digtene rent sprogligt kommer til deres ret. Selvfølgelig er de oversat fra et sprog til et andet - fra pali til dansk, og oversættelsen kan jeg rent fagligt naturligvis ikke vurdere, men når man sidder og læser de mange vers, virker de! De kommer ind under huden. Udgiveren peger selv på, at de mange lange gentagelser i versene var nødvendige, for at munkene kunne huske de lange læredigte, men disse gentagelser giver også digtene en rytme, der sammen med andre litterære, retoriske virkemidler som kompositionsformen, det karske realistiske billedsprog med t-i-d-e-n næsten uafvidende gør noget ved læseren. Slår »hul« igennem.

Digtene har formodentlig været fremført ved recitation, og jeg synes sandelig også, at man skulle prøve det på klassen, velvidende at denne læringsmåde er gået af mode. Der er andre læringsstrategier i dag - men er der ikke noget, vi har glemt?

For det andet giver Sutta-Nipata et enestående indblik i buddhismens tidligste formative periode, hvor Buddhas lære som reformbevægelse inden for hinduismen både har mange fælles træk med denne og viser nye anslag.

Den roder også godt og grundigt op i vante forestillinger om Theravada-buddhismen som blot et filosofisk-psykologisk system for de virtuose religiøse - en elitær erkendelsesvej i kontrast til Mahayanas folkelige, mytologiske religiøsitet. Men så firkantet er det ikke. I Sutta-Nipata finder man en righoldig mytologisk verden med hinduistiske guder, Mara, en kras beskrivelse af helvedet og tilbedelse af den historiske Buddha som en inkarnation af mange tidligere buddhaer for at nævne et par ting. Det er tekster, der sætter fokus på moralen mere end meditationen. Sutta-Nipata viser også, at før munkene blev organiseret i klostre, levede de elitært religiøse enkeltvis som omvandrende asketer i skovenes ensomhed.

E.A. giver en relevant faglig indledning til teksterne, der også er udstyret med de nødvendige noter, og tekstuddraget afsluttes med en kort forskningshistorie til Sutta-Nipata, hvilket også må siges at høre med til fagets B-niveau.

Bogens titel signalerer lærdom og er ikke forståelig for den uindviede. Den skærper ikke just appetitten. Men den kommer, når man begynder at bide til bolle med teksterne. Og jeg tror bestemt også, at eleverne vil blive glædeligt overrasket, så jeg vil fluks begive mig til boghandleren og købe eksemplarer af denne lille bog!

Hans Jørgen B. Thomsen