Stürmer und Dränger - Temabog til tysk i gymnasiet

Gyldendal har under Mette Hermanns kyndige redaktion føjet endnu en titel til rækken af temabøger til tysk skrevet af K. Fuchs og M. Sinding, der denne gang tager udgangspunkt i ‘Sturm und Drang’-perioden fra 1770’erne til 1780’erne med Goethe og Schiller som de mest markante litterære skikkelser. Hovedpersonerne i deres værker af denne tid er enkeltindivider, der gør oprør mod tidens normer og værdier og dermed danner forbillede for en række senere oprørsskikkelser i tysk litteratur, og dem har forfatterne valgt at præsentere tekststykker af ved siden af Goethes Heidenröslein, Neue Liebe, Neues Leben, Die Leiden des jungen Werthers, 4 uddrag, nemlig Rilkes Der Panther, Droste-Hülshoffs Am Turme 1842 samt Hasenclevers Der Sohn 1914. Disse tekster bliver så holdt op imod moderne ungdomstekster som Airen, kendt fra blogselvbiografien Strobo 2008, Wondratscheks Aspirin 1969, Stürmers Lebe Lauter 2006, sangeren Alligatoahs Willst du 2013, Herrndorfs kendte Tschick 2010, kap. 17, og Engelmanns Erwachsenwerden 2013.

Eleverne finder altså en blanding af ældre litterære highlights og moderne skribenter, der alle har fokus på at bryde ud af normernes bur, og på den måde bliver der ikke et indholdsmæssigt skel mellem gammelt og nyt. Det ser anmelder som et godt skridt i retning af at genoplive den ældre tyske litteratur i en moderne kontekst uden traditionens støv. Til hjælp for eleverne har forfatterne så stilladseret med Einstieg, Textverständnis, Ûber den Text hinaus og - logisk nok, men sjældent gjort – Ausstieg med specificerede øvelser til kommunikation på tysk, ordforråd, chunks og samtaleoplæg. Forfatterne gør alt, hvad de kan, for at lette tilgangen til teksterne for eleverne. Hatten af for denne interessante og vedkommende tekstsamling.