Du er her
Nyhed
|
27. maj 2016

Stort ja til hjælp til afskedigede lærere

Et stort flertal støtter op om at bruge penge fra GL's reservefond til tilbud for afskedigede gymnasielærere.

Af: Malene Romme-Mølby

6.122 gymnasielærere har stemt ja til at bruge penge fra Gymnasieskolernes Lærerforenings reservefond til tilbud for medlemmer, der har mistet deres job.
Det står nu fast efter, at urafstemningen sluttede torsdag midnat.  

Urafstemningen fandt sted på grund af, at GL’s hovedbestyrelse havde foreslået, at vedtægterne for GL's reservefond ændres, så det bliver muligt at finansiere ekstraordinære omkostninger til tilbud for medlemmer, der bliver afskediget eller ikke får forlænget en midlertidig ansættelse.

I alt har 51 procent eller 6.913 af de 13.684 stemmeberettigede medlemmer deltaget i afstemningen.
Udover ja-stemmerne havde 477 stemt nej og 314 stemt blank. 

Kollektiv støtte
Lærernes opbakning glæder GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen.

”GL har midler, derfor synes vi i hovedbestyrelsen, at det vil være fællesskabets rettidige omhu at hjælpe afskedigede kolleger med at komme videre i deres arbejdsliv,”  siger Annette Nordstrøm Hansen og tilføjer:

”Ændringen af GL’s reservefondsvedtægter betyder, at vi får mulighed for at bruge nogle af de midler, som medlemmerne har sparet op, til at hjælpe de medlemmer, som mister deres ansættelse.”

Afskedigede medlemmer kan blandt andet få karriererådgivning, tilskud til efter- og videreuddannelse, økonomisk støtte, coaching, psykologhjælp og nedsat kontingent.

Se mere om GL’s tilbud til afskedigede medlemmer på GL’s hjemmeside.  

Kommentarer

3
You must have Javascript enabled to use this form.
Klaus Kassows billede

I forbindelse med afstemningen er der blevet sendt mails ud til medlemmerne med frist 26/5 - i de breve TR har modtaget og på den plakat vi har sat op står der 27/5 - det er ikke i orden - spørgsmålet er om afstemningen overhovedet er lovlig ???

Lotte Hornholts billede

Kære Klaus Kassow,
Sekretariatet beklager, at der er sket en fejl. GL's valg ledes af de af repræsentantskabet udpegede valgledere. Pga. eksamen har det ikke været muligt at samle valglederne i dag, men valglederne vil snarest muligt forholde sig til problemstillingen.
Med venlig hilsen
Lotte Hornholt
GL's sekretariat

 

Lotte Hornholts billede

GL’s valgledere har tirsdag den 31. maj 2016 drøftet afstemningen. De lagde vægt på, at de personlige henvendelser til medlemmerne er korrekte, og at medlemmer, der ikke har stemt, personligt har fået meddelelse fire gange med korrekt anført afslutningsdato for afstemningen.

Valglederne hæftede sig endvidere ved, at ingen havde kontaktet hverken GL eller Aion, der er leverandør af valget, fredag den 27. maj. Aion har oplyst, at 14 medlemmer har forsøgt at tilgå systemet fredag den 27. maj, og 5 medlemmer har forsøgt lørdag den 28. maj. Ifølge Aion er det normalt, at der efter en afstemning er et mindre antal, som forsøger at tilgå afstemningen.

Det var valgledernes vurdering, at plakaten og TR-følgebrevet alene var informationsmateriale, som var af mindre betydning. Der var tale om en beklagelig fejl, som ingen betydning har haft for resultatet af afstemningen. På denne baggrund erklærede valglederne afstemningen for gyldig. I fremtiden vil alt materiale blive godkendt af valglederne med henblik på at undgå lignende fejl.