Staten tøver med løsning på gymnasiesnyd

Udkastet til et statsligt system, der kan spore gymnasieelevers snydeopgaver, er udarbejdet. Men efter tre år mangler pengene stadig at blive bevilliget, hvis plagiatkontrollen skal blive til noget.

I Undervisningsministeriet ligger der en 500-siders rapport klar med løsningen på, hvordan man kan komme fuskeri med de daglige opgaver til livs rundt om på landets gymnasier. Noget, der blev sat i værk tilbage i 2009, da daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) i Jyllands-Posten meldte ud, at han var parat til at indføre et statsligt system til at afsløre plagiering ude på gymnasierne.
"Hvis nogen vil have, at ministeriet anskaffer sig sådan et program, er det ikke noget problem. Det har vi nemt råd til," lød det fra Bertel Haarder 3. november 2009.

"Vi har sådan set beskrevet systemet, sådan som vi gerne vil have det, og hvad det er for nogle krav, det skal opfylde," forklarer Søren Wagner, der er undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet, om det statslige antiplagieringsprogram. I første omgang er systemet tænkt til eksamenssituationer, hvor der vil blive kørt en plagiatkontrol, når alle landets gymnasieelever afleverer deres opgaver digitalt.
"Men i det øjeblik man har systemet, er det jo oplagt at stille det til rådighed for institutionerne i forbindelse med det daglige arbejde. Man vil dermed meget hurtigt få opbygget en stor bank over opgaver, og så går der ikke lang tid, før man overhaler for eksempel Studieportalen.dk," fortæller Søren Wagner.

Netop fordi Gymnasieskolens undersøgelse viser, at hver anden rektor ser snyd som et stigende problem på grund af de teknologiske muligheder, er der behov for at have et elektronisk modsvar, der sporer opgavesnyderiet, forklarer ministeriets undervisningskonsulent.
"Det er bestemt noget, der er efterspurgt, hvilket man jo også kan se ved, at så mange skoler abonnerer på det svenske antiplagieringsprogram URKUND. Man har jo indset, at man er nødt til at gøre et eller andet for at få snyderiet stoppet."

Alligevel er planerne om det statslige sporingsprogram endnu kun ord i et dokument. Her tre år efter ministerens udmelding om, at der skulle ske noget på området, mangler der nemlig fortsat penge til at virkeliggøre projektet.
"Det har trukket en lille smule ud med at få bevilget midlerne, men vi har stadig håb om, at vi kan have noget kørende i 2012, og ellers bliver det maj 2013," siger Søren Wagner.

Han forklarer, at der tidligere har været nogle tilkendegivelser om, at man ønsker at finde midlerne til projektet i Finansministeriets pengepulje. Men ifølge undervisningskonsulenten er finansieringen endnu ikke på plads, fordi der har været en politisk ustabil situation op til folketingsvalget. Om planerne til et statsligt sporingsprogram skal føres ud i livet, er derfor op til de nyvalgte politikere.
"Indtil nu er der ikke noget, der taler imod, at vi på et eller andet tidspunkt får bevillingen til at lave det her," lyder det dog fra en optimistisk Søren Wagner.

Fakta: Sådan har vi gjort:

Vi spurgte rektorerne
I maj og juni 2011 ringede vi til 71 gymnasieskoler. Ledelserne blev spurgt: Hvordan opfatter I problemet med snyd?
Ud af 65 betegner de 38 snyd som et aktuelt problem. Heraf 24, der betegner det som et stigende problem, eller at de kun fanger toppen af dem, der snyder (6 ledere ønskede ikke at svare på spørgsmålet).

Hvordan håndterer I det, hvis en elev bliver taget i snyd?
 

Vi spurgte eleverne
Det gav 904 besvarelser fra 3.g-elever fordelt over hele landet, da der blev spurgt ind til snyd. De blev blandt andet spurgt om:

Har du på noget tidspunkt i løbet af din gymnasietid afleveret en opgave som din egen, men som du ikke selv havde lavet?
27 procent svarede ja.

Har du i løbet af din gymnasietid afleveret en opgave som din egen, hvor du har anvendt DELE af andres opgaver, som du havde hentet fra en opgavebank? 50 procent svarede ja.

Hvorfor valgte du at snyde?

Hvis du har benyttet en eller flere opgavebanker på nettet, hvilke(n) af følgende har det så været?

Undersøgelsen af elevernes snyderi er blevet til som del af et speciale på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet.