Du er her
Interview
|
20. aug 2015

Sprogforsker til dansklærere: Tag en pille mod mavesyre!

Foto: 
Lærerne skal holde igen med de røde streger, når gymnasieelever fornyer gamle ordsprog og talemåder. Hvad der er rigtigt og forkert er ikke sort-hvidt, siger sprogforsker Michael Ejstrup, der er aktuel med ny bog.
Af: Tina Rasmussen

’Verden er af lava’. ’Den hellige grav er velbevaret’. ’Man skal ikke skyde bjørnen, før skindet er solgt’.

Mange talemåder og ordsprog bliver i disse år blandet, fornyet og twistet, så nye versioner opstår. Ikke mindst gymnasieelever og andre fra de yngste generationer ryster posen med ord og skaber nye, faste vendinger.

Det får uden tvivl en hel del dansklærere til at rive sig grundigt i håret. Men det er der slet ingen grund til, mener sprogforsker Michael Ejstrup. Det er tværtimod en god og helt naturlig udvikling, at sproget tilpasser sig den tid, hvor det bruges, siger han.

”Vi skal være glade for, at sproget udvikler og forandrer sig. Det betyder, at det lever. Ellers ender vi med et museum fuldt af ord, som kun er for de få udvalgte,” siger Michael Ejstrup, der er forskningschef i sprog på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.  

Han har netop samlet de bedste – eller værste, om man vil – eksempler på vores moderne anvendelser af faste vendinger i en ny bog med titlen Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med.

Han har en klar opfordring til dansklærerne, inden de læser bogen:

”De skal tage en Alminox – det er den, der dæmper mavesyren – så de kan læse bogen med åbent sind. Dansklærere tror, de ved bedst. Det er en farlig holdning, når det handler om sprog.”

Tilpasset en ny tid
Formålet med bogen er dels at skabe en større bevidsthed om, hvor ord og vendinger kommer fra, dels at lægge op til debat om de forandrede talemåder, der sniger sig ind i det danske sprog.

Nogle nye vendinger opstår ubevidst som fortalelser. De giver ikke mening og forsvinder igen, forklarer Michael Ejstrup.

”Et eksempel er ’verden er af lava’. Den giver ikke mening, med mindre man er islænding,” siger sprogforskeren med et grin.

Andre udtryk bliver derimod bevidst tilpasset en ny tid, fordi der er brug for nye billeder, det er lettere at forstå. For eksempel kan ’man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt’ blive vendt om til ’man skal ikke skyde bjørnen, før skindet er solgt’.

Det er en rigtig god sprogfornyelse, der har fine chancer for at leve videre, mener Michael Ejstrup.

”I vores moderne verden, hvor vi driver rovdrift og slår alle mulige dyr ihjel uden grund, er det faktisk et godt ordsprog. Så passer billedet igen.”

Ingen søber kål mere
Mens nyfortolkede, sproglige udtryk pibler frem, må en del gamle talemåder vige. De er blevet forældede, fordi samfundet omkring dem har forandret sig, forklarer Michael Ejstrup.

”Mange danske talemåder har rod i tidligere tiders landbrug og landboliv, men mange af tingene derfra, kender de unge ikke i dag. Tag udtrykkene ’at trække på samme hammel’ eller ’man må søbe sine egne kål’. De dur ikke mere, for de unge kan ikke forbinde billederne med noget, de kan forstå,” siger Michael Ejstrup og fortsætter:

”’Når skidt kommer til ære og stodder til mønt, så begynder hønsene at gå med laksko’ giver heller ikke mening mere, vel?”

Der er dog også masser af ordsprog, der ifølge sprogforskeren har så almengyldige begreber, at vi også i 2015 kan relatere til deres referencerammer, for eksempel ’uden mad og drikke dur helten ikke’, ’øvelse gør mester’ og ’man må krybe, før man kan gå’. 

Hold igen med røde streger
Idéen til bogen fik Michael Ejstrup ved at kigge på de studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Til sprogeksamen på første semester har mere end halvdelen typisk fejl i opgaverne om ordsprog og talemåder.

”Sidste gang havde jeg taget ’man skal ikke gå over åen efter vand’ med. Den havde de lavet om til ’man skal ikke svømme over åen efter vand’, ’man skal ikke gå over broen efter vand’ eller ’man skal ikke gå langs åen efter vand’,” fortæller Michael Ejstrup, der har skrevet bogen sammen med cand.public. Anders Elsig.

Når billedet er sådan blandt landets journalister in spe, er han sikker på, at dansklærerne på landets gymnasier også møder mange ordsprog og talemåder i nye former, når de retter skriftlige opgaver. Og han er lige så sikker på, at størstedelen af lærerne ryster på hovedet af sprogfornyelserne og per automatik sætter røde streger. Og det er ærgerligt, siger han. 

”Giv eleverne lidt længere snor. Rigtigt og forkert er ikke så sort-hvidt. Sproget er en social ting, der fornyer sig. Man må ikke være 50 år bagud, når man underviser børn og unge i sprog. Sproget skal passe til den tid, vi er i,” siger Michael Ejstrup.

Vær lidt large
Han understreger, at det naturligvis ikke er alle ændringer af faste vendinger, der fungerer.

”Der kan hurtigt blive kastet grus i kommunikations-maskineriet. Hvis de nye billeder er misvisende eller uforståelige, er det skidt, og så skal eleverne selvfølgelig have det at vide,” siger Michael Ejstrup.

Han kommer med et eksempel fra Silkeborg Gymnasium, hvor en lærer kunne læse en elev skrive i en stil: ”Jeg synes, at forfatteren er alt for kritisk over for ungdommen. Hun sætter alle ud på et bræt og skærer dem over med en kam”.

”Eleven trækker tydeligvis på udtrykkene ’at sætte alt på ét bræt’ og ’at skære alle over én kam’, men fortolkningsarbejdet bliver for stort for læseren og budskabet for uklart,” siger Michael Ejstrup.

Han mener derimod, at det fungerer godt, når nogle siger: ’Det må tages med et gram salt’ – i stedet for at bruge betegnelsen ’gran’.

”For så har man tilpasset sig tidens nye mål uden at ændre på betydningen.”

I stedet for de røde streger foreslår han, at lærerne i langt højere grad tager en diskussion med eleverne om, hvorfor de har skrevet, som de har, hvordan vendingen oprindeligt lyder, og om de nye billeder giver mening.

”Og vær så lidt mere large overfor elevernes gode idéer,” lyder det fra sprogforskeren.

Kommentarer

4
You must have Javascript enabled to use this form.
Ole Østergaards billede

Kære Michael

Dansklærere dit, dansklærere dat. Ja, ja. Som dansklærere er vi jo omkring mange områder i vores undervisning,, blandt andet argumentation og argumentationsanalyse.  Hvis jeg kan få de kursister, jeg underviser, til at reflektere over, om brugen af generaliseringer styrker eller svækker en given argumentation, har jeg nået ét af mine mål med undervisningen.

                             Det virker til, at du kan lide sprog og sproglig fornyelse. Det kan jeg også, og jeg er endda dansklærer. Når man læser interviewet med dig, kan man derfor blive lidt gram i hu over sådan at blive trukket over samme kam til sit hår i postkassen.  Nå, jeg tror, at jeg vil kigge interesseret i din bog, når jeg har fået snuset mig frem til et eksemplar af den – den lyder jo spændende! Til sidst vil jeg opfordre dig til at smide dine pakker med de der Alminoxer i skraldespanden. Prøv i stedet at bevæge dig ud i verden. Opsøg nogle dansklærere og få en snak med dem. Jeg tror (men jeg ved det ikke, for så mange dansklærere kender jeg jo heller ikke), at du vil møde mange forskellige holdninger til sprogbrug og sprogfornyelse. Måske verden ikke kun er sort-hvid. Om en sådan snak virker mod mavesyre, kan jeg dog ikke garantere.

Med venlig hilsen

Ole Østergaard

(lalle)glad dansklærer på Aalborg Studenterkursus

Peter Madsens billede

Hvor havde det dog været velgørende med et par kritiske spørgsmål fra journalisten. Der er gået for meget mikrofonholderi i det interview, synes en mavesur dansklærer i Aalborg.

Birgitte Lambs billede

Godt at du ved bedst om dansklærerne, så vi kan komme af med den farlige indstilling til at vi ved bedst.

Allan Nørgaard Andersens billede

Efter behag kan man jo atter glæde sig over at Gymnasieskolens redaktionelle uafhængighed atter manifesterer sig i fordomsfuld udhængning af dele af dens læserskare.

Jeg håber virkelig ikke at forskningschef Michael Ejstrup kun har helliget sig den lille niche i sprogforskningen, som omhandler faste udtryk. Det virker dog som om at han slet ikke har opdaget konsekvensen af at de unge/eleverne i stigende grad kun stifter bekendtskab med det skriftsprog, som anvendes af deres jævnaldrende på de sociale medier. Konsekvensen synes - for en dansklærer - at være at flere og flere elever holder sig til en såre subjektiv og vilkårlig udtryksform, hvor man trygt overlader til modtageren at udføre arbejdet med at finde meningen.

Som censor på studentereksamensstile vurderer jeg et par hundrede af slagsen hvert år, og mens jeg egentlig synes at der generelt er godt at sige om elevernes udtrykslyst, så er der bestemt mindre godt at sige om deres udtryksfærdighed. Og jeg skal ikke lægge skjul på at jeg jævnligt spekulerer på om mine medcensorer og jeg selv er for large: Sker det mon for tit at vi lægger mest vægt på at vi jo godt kan regne ud hvad eksaminanden egentlig vil sige, selv om det sådan set ikke er det der står? Og her drejer det sig ikke om noget så perifert som moderniserede udgaver af bedagede faste vendinger.

Hvis ikke Ejstrup har hørt om det, så "Hop på hørerøret, søster!"som man siger hvor jeg kommer fra.