Spillet om OK 18

Spillet om OK 18

I april i år udløber gymnasielærernes ­overenskomst. Det er derfor igen blevet tid for forhandling af en ny overenskomst. Få her et hurtigt overblik over forløbet.

Spillepladen findes i en bedre kvalitet i e-magasinet her på side 6.

I 2013 blev folkeskolelærere og flere undervisere i staten lockoutet, da der ikke kunne opnås enighed om en ny arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening/Lærernes Centralorganisation og KL/Finansministeriet. Lockouten endte med et regeringsindgreb, og lærerne har siden arbejdet efter den såkaldte lov 409.

 

Solidaritet
Forhandlingerne skulle allerede været gået i gang, men foreløbigt er de udsat i solidaritet med blandt andet folkeskolelærerne, der stadig arbejder under lov 409. Kravet fra CFU/FF (Forhandlingsfællesskabet) er, at man først vil påbegynde forhandlingerne, når man vurderer, at forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne er i god gænge.

 

Krav til gymnasielærerne
Moderniseringsstyrelsens krav til gymnasielærerne handler blandt andet om sammenlægning af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler med overenskomst for akademikere i staten. Ophævelse af overenskomst § 4 om tidsbegrænset ansættelse samt en modernisering af tillægsstrukturen i forhold til fagtillæg og samlingspasning.

 

Gymnasie­lærernes krav
Gymnasielærernes krav er især centreret om at få en mere jævn arbejdsbelastning, åbenhed i og indflydelse på planlægningen af arbejdet og mere tryghed i ansættelsesforholdet.

 

 

Sophie Løhde har givet udtryk for, at hun især på akademikerområdet ønsker mere decentral løn og individuelle forhandlinger. Målet er, at 50 procent af medarbejderne selv skal forhandle løn i 2025 – og at 25 procent af lønnen skal forhandles lokalt på arbejdspladsen.

 

 

Frokostpause
De statsansatte frygter, at den betalte frokostpause vil forsvinde, efter at Finansministeriet i oktober 2017 pludselig tilkendegav, at man ikke ser den betalte frokostpause som en del af overenskomsten. Derfor kræver de statsansatte, at den betalte frokostpause bliver skrevet ind i overenskomsten.

 

Forligsinstitutionen
Hvis det i sidste ende ikke er muligt for parterne at indgå en aftale, vil processen fortsætte i Forligsinstitutionen.

 

Konflikt
Lykkes det heller ikke at finde en løsning i Forligsinsti­tutionen, kan det ende med ­konflikt.

En konflikt vil i princippet kunne ramme alle GL-medlemmer, der vil få deres ansættelsesforhold suspenderet. Løn bliver erstattet af konflikt­understøttelse.

 

Ferie, barsel, sygdom under konflikt
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for sygdom, barsel og ferie. Man kan for eksempel ikke begynde ferie samtidig med eller under konflikt.

Se mere på GL’s hjemmeside, blandt andet Konflikt ABC.