Southern Stories for Y’All

Sydstaterne på skemaet

For de lektorer/adjunkter, som gerne vil have sydstaterne på skemaet i gymnasieskolen, er her udkommet en god, gedigen og brugbar bog, som tidsmæssigt spænder over nogle århundreder (en del tekster er ældre), og som derfor også kommer ind på flere interessante historiske forhold, for eksempel Den Amerikanske Borgerkrig og sortes borgerrettigheder.

Endvidere arbejder bogen ud fra emnet Southern Literature as a Genre, som opstod i 1830 og har ­været produktivt lige siden. Genrens værker har en række fællestræk, for eksempel anvendelse af Southern dialect, eller de kan tage udgangspunkt i Southern settings. Deraf følger, at også borgernes liv og levned i sydstaterne står i fokus i de litte­rære tekster.

Bogen fordrer, at vores elever er interesserede i et historisk emne som dette, hvor den tidsmæssige tyngde ligger længe før deres fødsel.

Sydstatslitteraturen underinddeles genremæssigt i følgende tre: 1) Literature of Slavery; 2) Literature of the Pastoral; og 3) Literature of the Counter-pastoral.

For litteraturelskere kan det nævnes, at William Faulkner, Eugenia ­Bacon, Mark Twain og Edgar Allen Poe med flere indgår i bogen.

Bogen (med fire kapitler med hvert sit tema) er vellavet og har ­relevante arbejdsspørgsmål og fin glossering. Den er henvendt til både A- og B-­niveau – og har en god faglig bredde, for eksempel med hensyn til undergenrer (herunder også diary), tematikker (for eksempel gender roles) og analyseredskaber (for eksempel writing style og literary devices) i et niveau, der også kan fange de dygtige elever.

Mette Holm (Espergærde Gymnasium) har skrevet mange nyttige intro­duktioner og uddybende historiske og teoretiske afsnit, hvilket må have krævet en del arbejde. Hendes faglige sprog er et behageligt engelsk og adækvat til formålet.

Layoutet er standard for Sys­time med Sans Serif-font og sider med mange firkanter, hvilket er befordrende for monotoni. Sidetallet står med svag farve. Til gengæld er der ­flere gode illustrationer her og der.

Denne bog gives fem stjerner ud af seks for et fortrinligt materiale med et dejligt ordforråd og fine faglige redskaber – en bog, der fortjener at blive studeret, hvis man er interesseret i emnet og de berørte tids­-epoker.