"Det er nidkær detailregulering fra ministerens side," siger ungdomsuddannelsesordfører Ellen Trane Nørby (V) om børne- og undervisningsministerens forslag om prisloft på gymnasieelevers egenbetaling af studieture.

Skarp Venstre-kritik af prisloft på studieture

Prisloftet begrænser gymnasieelevers internationale udsyn. Og det bliver kedeligere at være elev. Kritikken haglede ned over børne- og undervisningsministeren, da hun var kaldt til samråd om sit forslag om et prisloft på gymnasieelevers studieture.

“Tarveligt forslag” og “nidkær detailregulering”.

Venstre skød med skarpt til det åbne samråd i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalget i går.

Det var Venstres Ellen Trane Nørby, Anni Matthiesen  og Jan E. Jørgensen, der havde kaldt børne- og undervisningsministeren i samråd på grund af hendes forslag om at indføre et loft på 3.000 kroner på gymnasieelevers egenbetaling til studieture.

“Det er nidkær detailregulering fra ministerens side. Hvorfor har ministeren ikke tillid til, at uddannelsesinstitutionernes lærere, ledere og elever i fællesskab kan fastsætte et niveau for, hvad en studietur må koste?” indledte Ellen Trane Nørby, der mener, at loftet vil begrænse uddannelsesinstitutionernes internationale samarbejde.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understregede, at detailregulering lå hende meget fjernt, og at hun ville ønske, at institutionerne selv havde begrænset udviklingen af de dyrere studieture.

“Vi må bare konstatere, at egenbetalingen er stukket af nogle steder, og at dyre, eksotiske studieture er blevet et konkurrenceparameter,” begrundede Pernille Rosenkrantz-Theil.

“Der må ikke udvikle sig et A- og et B-hold på uddannelsesstederne, derfor ønsker vi at indføre et loft på studieturene,” forklarede ministeren.

Det falder mig virkelig for brystet, at øget brugerbetaling er rimelig, når bare eleverne er oplyst på forhånd. 

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister
Socialdemokratiet

“Det er et tarveligt forslag, der betyder, at de unge mennesker ikke længere får det internationale udsyn, fordi ministeren ikke synes, at de skal have det,” lød vurderingen fra Jan E. Jørgensen.

“Unge mennesker tager hensyn til hinanden, så hvorfor blander du dig ikke bare uden om og lader de unge og gymnasierne selv finde ud af det i stedet for at bestemme, at ingen må tage afsted?” spurgte han.

“Ingen lægger op til, at de unge ikke skal på studietur, men vi har spillet ud med nogle rammer, så alle unge kan være med. Og hvis studieturene bliver dyrere, må de finansieres kollektivt,” svarede Pernille Rosenkrantz-Theil, der understregede, at det er et forhandlingsudspil, som hun ser frem til at drøfte med Folketingets partier.

Anni Matthiesen efterlyste beregningen for, hvordan ministeren er kommet frem til 3.000 kroner som loft for studieture samt tal på, hvor mange elever der ikke kommer med på studietur på grund af prisen. 

“Jeg tror ikke, at man kan lave sådan en beregning. Vi har sigtet efter at ramme et rimeligt niveau, men forslaget er ikke mejslet ud i granit, jeg er åben for at finde det rigtige niveau,” svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Studietur og studieforløb
Endnu en Venstrepolitiker stillede spørgsmål ved forslaget.

“Skelner du slet ikke mellem studieture og studieforløb? spurgte Anne Honoré og henviste til Aalborg Handelsgymnasiums internationale linje, der også har skrevet til Børne- og Undervisningsudvalget (Se henvendelserne i faktaboksen).

“De har for eksempel et studieforløb i tre uger i Breyton, hvor de går i skole og er privat indkvarteret, og det koster mere end 3.000 kroner. Men eleverne har kendt til udgiften, før de meldte sig på studiet. Får de lov til det i fremtiden? Og hvad med skoler i udkantsdanmark? Det er jo dyrere at tage på studietur, hvis man ikke lige bor ved siden af en lufthavn,” påpegede Anne Honoré.

Børne- og undervisningsministeren var enig i, at der kunne være dilemmaer i forhold til by- og landgymnasier, som partierne burde drøfte i de kommende forhandlinger.

“Men det falder mig virkelig for brystet, at øget brugerbetaling er rimelig, når bare eleverne er oplyst på forhånd - som om det bare kan ordnes med en oplysningspligt. Jeg troede, at vi havde et større fællesskab om et fælles, gratis uddannelsesforløb for alle,” svarede børne- og undervisningsministeren, der dog senere tilføjede:

“Jeg havde ikke som udgangspunkt tænkt mig, at der skulle være en sondring mellem studietur og studieforløb, men jeg er måske lidt blødere i kanten på det område og lytter gerne, når vi skal drøfte det med interessenterne og partierne.”

Ministeren udtrykte også en forståelse for, at der i forslaget måske skulle skelnes mellem studieture for elever, der er SU-berettiget, og elever, der får løn under uddannelsen, som flere af de fremmødte Venstrefolk gjorde opmærksom på.

Når børne- og undervisningsministeren kalder studieturene eksotiske, udskammer hun de unge og indikerer, at de bare tager på badeferie.

Ellen Trane Nørby, ungdomsuddannelsesordfører
Venstre

Mange gymnasier har prisloft
De tre Venstrepolitikere havde inden samrådet bedt børne- og undervisningsministeren om at finde eksempler på studieture, der "berettiger ministerens indgreb og detailregulering”.

Men eksemplerne er ikke almindelige studietur, men studieforløb og praktik, som derfor klart underminerer regeringens argumenter, lød vurderingen fra Ellen Trane Nørby.

“Når børne- og undervisningsministeren kalder studieturene eksotiske, udskammer hun de unge og indikerer, at de bare tager på badeferie,” sagde Ellen Trane Nørby, der mener, at politikerne hellere skulle holdningstilkendegive overfor skolerne i stedet for at lovgive.

“Jeg har bare ikke hørt ministeren mene noget om problemstillingen, før hun pludselig kom med en pressemeddelelse med forslaget i starten af januar, der måske mest var udtryk for, at ministeren havde fået for lidt opmærksomhed hen over julen,” lød det skarpt fra Ellen Trane Nørby.

“Vi er ikke blevet klogere i dag, men vi er blevet beriget med ministerens ideologiske modstand, om at hvis ikke alle elever kan tage på studietur, så skal ingen afsted. Vi må bare konstatere, at det bliver kedeligere at være elev på ungdomsuddannelserne, hvis man ikke har friheden lokalt til at bestemme, hvor studieturen skal gå hen,” konkluderede Ellen Trane Nørby efter det timelange åbne samråd med få fremmødte udvalgsmedlemmer.

Endnu en gang understregede børne- og undervisningsministeren, at forslaget er til forhandling.

SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har tidligere udtalt sig positivt om ministerens initiativ, hvilket tyder på, at regeringens forslag kan få politisk flertal. Partierne har dog ikke lagt sig fast på, om det lige er 3.000 kroner, der skal være prisloftet.

Ifølge Danske Gymnasier har 9 ud af 10 almene gymnasier og hf-kurser en grænse for elevernes egenbetaling på deres almindelige studieture – enten for hver enkelt rejse eller for den samlede rejseudgift i hele gymnasie-/hf-tiden.