“Så kan de lære det!”

Replikken er forfatterne Jakob Faurholt og Finn Gravesens som billedkommentar til bombningen af Apollo Teatret midt i København under den tyske besættelse af Danmark. Revyprovokationen af besættelsesmagten var blevet for meget, og nu skulle den meget populære underholdningsbranche have en lærestreg.

Finn Gravesen er tidligere gymnasielærer i musik og dansk, fagkonsulent, DR-undervisningskonsulent og ikke mindst medforfatter til den skelsættende nyskrivning af musikhistorien: Gyldendals Musikhistorie fra 1982. Vi er ikke ude i en didaktisk bog med elevspørgsmål og den slags. Bogen rækker bredt ud til en supplering i fagene historie, musik, dansk, dramatik, mediefag, dans og alle dem, der vil blive klogere på vores fortid og formidle den videre til vore elever.

Med komponisten Kai Normann Andersen som helt centralt omdrejningspunkt har de to forfattere skrevet en særdeles læseværdig dansk kulturhistorisk bog om perioden cirka 1870-1960. Det er sprogligt set kulturhistorisk formidling i særklasse. Kun hvis man har beskæftiget sig med litteratur, musik og historiske samfundsforhold igennem mange år, kan man skrive en bog som denne.

Først en biografisk del om komponisten, ”den sky romantiker”, Kai Normann Andersen med mange tankevækkende kommentarer, refleksioner, læservenlige og almendannende sidespring – hele tiden med imponerende dokumentationsdybde. Siden et kapitel om dansk revyhistorie og om dansk filmhistorie i samme periode, hvor Kai Normann Andersen er en aktiv musikalsk deltager, men ikke ellers. Hans sange er i dag en væsentlig del af vores sangskat: Glemmer du, Den alle-
rsidste dans, Du gamle måne, Man binder os på mund og hånd.

Bogen indeholder også afsnit med tekst- og musikanalyser, biografier, en tidslinje for perioden, mange centrale citater, billeder og interview fra et omfattende researcharbejde. Det er fint med vidensdeling og genbrug, men her er der noget centralt og delvist nyt fra

Danmarkshistorien, som vi som lærere skal bearbejde didaktisk og bruge flerfagligt. Det kræver stunder til fordybelse og tilrettelæggelse.