Du er her
Nyhed
|
11. nov 2016

Ringe gymnasial interesse for low performers-møde

Foto: 
Moderniseringsstyrelsen havde ikke held med at tiltrække gymnasieledere, da de i oktober afholdt møder om såkaldte low performers blandt offentligt ansatte, viser aktindsigt.
Af: Andreas Rasmussen

Det skabte furore, da Danmarks Radio i sidste uge fortalte om Moderniseringsstyrelsens gå hjem-møder om “håndtering af low performers i staten”.

På møderne blev det fortalt, at op mod hver 10. offentligt ansatte er en såkaldt low performer, ligesom Kammeradvokaten skulle “gennemgå retspraksis samt redegøre for gråzonerne mellem forskellige ansættelsesretlige reaktioner.”

Men selvom møderne tiltrak henholdsvis 77 tilmeldte i København og 78 i Århus, så var der ikke tale om en folkevandring fra den gymnasiale sektor. Kun tre ledende medarbejdere fordelt på to gymnasieskoler var tilmeldt, og to af de tre meldte afbud.

Ingen kommentarer
En aktindsigt i tilmeldingslisten viser, at de tre tilmeldte var to ledende medarbejdere fra Mercantec i Viborg samt en ledende medarbejder fra Aalborg Handelsskole.

Ingen af de tre tilmeldte har ønsket at stille op til interview i gymnasieskolen.dk. Den ene sagde i første omgang ja til et interview, men trak siden sine citater tilbage.

Han skriver i en email, at “der er tale om en ærgerlig sag, hvor misforståelser og manglende dialog får udstillet parternes samarbejde i et uheldigt og næsten uprofessionelt lys. Jeres skriveri vil kun medvirke til, at sagen holdes i live lidt længere, hvilket, jeg synes, er uhensigtsmæssigt, og som jeg ikke ønsker at bidrage til.”

En anden af de tre ønskede ikke at lade sig citere for andet end, at han ikke mener, at der er nogen low performers på det gymnasium, hvor han arbejder.
Den tredje gymnasie-medarbejder, der var tilmeldt Moderniseringsstyrelsens møde, skrev i første omgang til gymnasieskolen.dk, at hun "havde mulighed" for at stille op til interview. Siden da har hun dog ikke besvaret gymnasieskolen.dk's talrige henvendelser.

Gymnasieskolen.dk ville gerne have spurgt de tre ledende medarbejdere om, hvorvidt de er enige med oplægget fra Moderniseringsstyrelsen, hvori det fremgår, at op mod hver tiende medarbejder er low performer. Det var det ikke muligt at få svar på.

Aktindsigten i tilmeldingslisten viser, at de cirka 150 deltagere fordelte sig på blandt andet en lang række styrelser og ministerier, heriblandt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, politiet, Aarhus og Aalborg Universitet, Skat, Banedanmark, CBS, et par kulturinstitutioner og flere erhvervsakademier.

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Jan Havreland s billede

Jeg synes altså, at Gymnasieskolen ved journalist Andreas Rasmussen benytter sig af  Stasi-lignende  metoder i denne her sag.Der er tale om nogle mennesker, som tilmelder sig et kursus. Et kursus der handler om ”low performers i staten”.  En kursustitel der af indlysende årsager fremkalder stærke reaktioner.

Med loven i hånd beder Gymnasieskolen om aktindsigt og får så udleveret navnene på kursusdeltagerne. Gymnasieskolen er trods alt så taktfuld ikke at nævne deres navne, men det nævnes dog alligevel, at det drejer sig om medarbejdere fra hhv. Mercantec i Viborg og Aalborg Handelsskole.

De 3 medarbejdere skal så alene stå på mål for Moderniseringsstyrelsens nyeste ide. Hvad er det for en forbrydelse de har begået? De tilmelder sig et kursus, som Gymnasieskolen har set sig sur på.  Og det kan da godt være, at de tre kursusdeltagere er enige i Moderniseringsstyrelsens menneskesyn, men det kunne også være (hvad nok er mere sandsynligt), at de bare var nysgerrige efter at vide hvilken melodi, der lige nu spilles hos arbejdsgiverne.

 Jeg synes, det er ulækkert, at de så efterfølgende bliver kontaktet af vores fagblad, der åbenbart mener, at dette er en stor og betændt sag. Helt ærligt! Vi har nogle mennesker, der tilmelder sig et kursus, for at høre hvad der rører sig i miljøet - i stedet bliver de 3 medarbejdere rullet i tjære og fjer på vores hjemmeside.

Og hvad kan vi lære af det? Husk i fremtiden at tilmelde dig et kursus under falsk navn, så du ikke risikerer at blive intimideret af Gymnasieskolen! 

Morten Jests billede

Kære Jan,

Sagen om Moderniseringsstyrelsens gå-hjem møder om 'low performers' har været genstand for både interesse og debat blandt gymnasielærere - og den almene befolkning i øvrigt.

Det må absolut være i GL-medlemmers interesse at vide, hvad deres ledere lærer og potentielt vil overføre til egen ledelse. Især i disse nedskæringstider, hvor vi ved, at nogle skolers ledelse er fristet af - og i visse tilfælde tvunget til - at skrue for fuld styrke på alle de knapper, der er mulighed for med besparelser for øje.

Myndigheder og ledelser må være parate til at blive kigget efter i sømmene og stå til ansvar for, hvad de gør med offentlige midler.

Vh Morten Jest, chefredaktør