Religion og kultur - en grundbog. 3. udgave

Religion

Titel: Religion og kultur - en grundbog. 3. udgave

Forfatter: Red. Esben Andreasen og Allan Poulsen

Forlag: Systime 2010 ?Pris: 275 kr., 304 s.

Vurdering og anmeldelse: Hans Jørgen B. Thomsen ?****

En "shinet" op udgave

Bogen er en opdatering af 2. udgave (2005). ??Den nye udgave vil kunne bruges sammen med 2.-udgaven, da pagineringen stort set er den samme i de to udgaver. Grundstoffet er det samme med få ændringer, og statistikkerne er blevet opdateret til 2010. Dog er det sidste kapitel om religionsfagets metoder helt omredigeret/omskrevet, så det fremtræder på en mere brugbar måde. Det, tror jeg, vil fungere. Den nye udgave er blevet gjort mere indbydende. De billeder, der i 2.-udgaven var i s/h, er nu kommet i farver, og de grafiske modeller har også fået kulør. Der er også kommet nye kort og billeder med. ??Det er en grundbog, der gennem årene har vist sig slidstærk. Men med hyppig brug af den i undervisningen træder også dens dyder og laster tydeligere frem. Man bliver efterhånden klar over, hvad der fungerer bedre end andet. Derudover er der inden for de sidste årtier sket meget inden for den religionsvidenskabelige forskning både internationalt og herhjemme. Også i forbindelse med studiet af det "bibelske" stof (Bilde, Breengård, Engberg-Pedersen m.v.). Det er vinkler, der kunne give eleverne en historisk bevidsthed om israelitternes religion (Lemches og i øvrigt Finkelsteins og Silbermans materiale), jødedommens og kristendommens formative perioder og dermed gøre faget til andet end traditionel bibelhistorie/-kundskab og -lære især i protestantisk optik. ??Men med denne udgave er grundbogen blevet " shinet" op, den forholder sig til bekendtgørelsen og ændringer heri, og på markedet er den stadigvæk "grundbogen", der giver eleverne solide/basale kundskaber.