Religion i det offentlige rum, et dansk perspektiv

Tankevækkende!

Sangen Ramadan i København har for øjeblikket vakt stor opmærksomhed, og stor protest har rejst sig til spørgsmålet, om den skal med i den danske højskolesangbog. Det er et aktuelt eksempel på den problematik, denne antologi peger på, om de blinde vinkler hos majoritetsreligionen og -kulturen over for minoritetsreligionerne her i Danmark. Når minoritetsreligionerne (især islam) optræder i det offentlige rum, stikker de i øjnene, mens majoritetsreligionen med dens nærmest selvfølgelighed i tradition og kultur er usynlig og uproblematisk.

Antologien er skrevet af 13 danske religionssociologer og -historikere, der har grebet fat i den store bevågenhed, emnet har fået som følge af globaliseringen i den internationale forskning. Problemet undersøges med mange eksempler med temaerne: religions forhold til stat, civilsamfund, skolen, museer, medier, politik på lokalt og nationalt plan og kan f.eks. muslimer optages i det danske forsvar? Læseren kommer grundigt rundt i alle de kendte debatter og lovforslag om blasfemi, tørklæde, burka og anden symbolpolitik.

Bogens andet hovedemne viser den tvetydighed og kompleksitet, der findes af begrebet religion i det danske offentlige rum. Det kommer bl.a. tydeligt frem i forholdet mellem skole og kirke samt danskernes brug af de kirkelige ritualer: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Den danske lutherske kirke med dens specielle forhold til staten har i dag måttet forholde sig til modernitetens vilkår. Folkekirken er blevet en servicekirke, og her har den vist sig yderst kreativ over for dens brugere. Langt den største del af folkekirkens medlemmer er kulturkristne og ønsker kirkens rum og liturgi til at markere livets overgangsfaser. Her synes det mest at dreje sig om en kulturel tradition, hvor familien samles om noget højtideligt, æstetisk og spirituelt, som kirkens rum og dens handlinger formår at give dem. I dag definerer mennesker selv deres brug af kirken og hvilke oplevelser og værdier, de mener, den kan give dem. Oftest meget forskelligt fra kirkens teologi og dogmatik. Hvem sagde kommunikationskløft?

Bogen er et must! Den giver læseren meget at tænke over, både på egne vegne og om det samfund, man er en del af.