Rektor til Midtbyens Gymnasium

Kan du sammen med ledere og undervisere udfylde de helt unikke rammer for Viborgs nye erhvervsgymnasium, og vil du samtidig tage medansvar for at udvikle hele Mercantec til gavn for de unge og for erhvervslivet?

Mercantec søger en rektor til det nye Midtbyens Gymnasium, som kan være med til at udvikle et spændende, innovativt og tværfagligt lærings- og arbejdsmiljø på et af Danmarks nyeste og mest moderne erhvervsgymnasier.

Mercantec er kendt og anerkendt for at levere højt kvalificerede erhvervsrettede uddannelser og kurser til mere end 2.500 årselever og kursister årligt. Med udgangspunkt i det enkelte individ skaber Mercantec fundamentet for livslang læring og personlig udvikling.

I foråret 2020 åbnede Mercantec dørene for det nybyggede og moderne Midtbyens Gymnasium i hjertet af Viborg. Det nye hus er tænkt som en uddannelsesmæssig campus, med en bred og alsidig vifte af uddannelser under samme tag - EUX, HHX og HTX. Endvidere er der, under en anden chefs ansvarsområde, EUD-uddannelse inden for automatik og robot-området på Midtbyens Gymnasium. Midtbyens Gymnasium er skabt til at indeholde et moderne og ungt studiemiljø med alt det liv, der hører til ungdommen.  Skolen beskæftiger i øjeblikket omkring 80 lærere, og havde i 2020 ca. 900 årselever fordelt på de forskellige gymnasiale uddannelsesretninger samt en omsætning på ca. 55 millioner.

Fire overordnede strategiske fokusområder for Mercantec og Midtbyens Gymnasium vil i de kommende år blive afgørende for rektors arbejde med at fortsætte den positive udvikling i hele organisationen:

Vi vil tilføre samfundet flere erhvervskompetencer

Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling

Vi vil fokusere på høj faglighed

Vi vil arbejde målrettet med udvikling

Der venter mange store og spændende udviklingsopgaver for den nye rektor, som får ansvar og mulighed for at sætte et betydeligt præg for både retningen og kulturen for en skole, som er sammensat af en række forskelligartede uddannelser. Ambitionerne bag det nye hus er store, og det kræver et vedholdende engagement og et dedikeret udviklings- og implementeringsfokus fra rektor og den samlede uddannelsesledergruppe at identificere og arbejde med synergierne, der opstår i samspillet og mødet mellem forskellige uddannelser og elev- og lærergrupper. De fysiske faciliteter hos Midtbyens Gymnasium giver unikke muligheder for tværgående læringsfællesskaber og ambitiøse udviklingsinitiativer – og rektor forventes at sikre og arbejde for, at dette potentiale udnyttes til gavn for elevernes dannelse og uddannelse.

Det forventes, at rektor for Midtbyens Gymnasium:

Kan sætte og fastholde en tydelig retning for udviklingen af Midtbyens Gymnasium som et centralt og aktivt uddannelsesvalg i Viborg.

Kan gå forrest som kulturbærer og frontfigur for Midtbyens Gymnasium og er synlig og kendt blandt både elever, lærere og den øvrige organisation.

Interesserer sig for og kan arbejde med at udfolde det tværgående potentiale for samarbejdet både internt mellem uddannelserne på Midtbyens Gymnasium og med de øvrige uddannelsesretninger hos Mercantec.

Tilskynder forskelligheden på tværs af en stor organisation, men formår at skabe sammenhængskraft og følgeskab om den fælles og overordnede mission.

Kan begå sig og navigere i et krydsfelt af mange interesser.

Er inddragende, empatisk og imødekommende – god til at kvalificere og skabe følgeskab om sine beslutninger.

Du kan læse meget mere om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat her

Alle, der har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på telefon 4045 3435, e-mail: jesper.lund@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Mercantec vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Endvidere kan direktøren for Mercantec, Adrian Tresoglavic kontaktes på telefon: 9133 0100, e-mail: adtr@mercantec.dk

Ansøgningsfristen udløber den 27. september 2021 kl. 12.00.

Ansøgning og cv uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08589).

Første samtalerunde gennemføres den 4. oktober 2021, og anden samtalerunde den 12. oktober 2021. Der vil være testforløb mellem samtalerne.

Om Mercantec

Mere end 2.500 årselever og kursister gennemfører årligt uddannelser og kurser på Mercantecs adresser i Viborg, Hoverdal og Ulfborg.

Mercantec danner bro mellem uddannelse og erhvervsliv og er kendt for et højt fagligt niveau. Mercantec beskæftiger 480 medarbejdere og favner bredt inden for både uddannelses­retninger, uddannelsesudbud, uddannelsesindhold og pædagogiske strategier.

 

 

Søg jobbet