Rektor Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium søger en rektor med ledelsesmæssig tyngde og modenhed. Rektor skal være stærkt motiveret af at skabe den bedst mulige skole i dynamisk sammenspil med elever, medarbejdere, og bestyrelse.

 

Københavns åbne Gymnasium er en værdibåret skole i positiv udvikling, fagligt, socialt og lokalt. Skolen har fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, et stærkt musikmiljø og et nyt velintegreret sportsgymnasium.   

Skolen er kendetegnet ved mangfoldighed og en stærk tro på, at alle kan bidrage til og få glæde af fællesskabet. Der er højt til loftet og rig mulighed for at tage initiativer og realisere idéer for både elever og medarbejdere. Ligeværd, tolerance og rummelighed er bærende værdier.

Opgaven

Københavns åbne Gymnasium har cirka 950 elever fordelt på 28 stx-klasser og 7 HF-klasser og 110 medarbejdere. I 2019 blev Ajax København Sportsgymnasium etableret som en del af skolen, der i dag har ca. 100 elitesportselever.

Skolen har de senere år opnået stigende popularitet og elevsøgning. Rektor skal sikre, at udviklingen af skolen fortsætter, så skolen vedbliver at være et attraktivt uddannelsestilbud. Udviklingen skal ske i overensstemmelse med skolens værdier og kultur. Det indebærer bl.a. at sætte eleverne i centrum.   

Skolen skal fortsat have en stærk grøn og global profil og fokus på musik. Det succesfulde samarbejde om Ajax København Sportsgymnasium skal videreudvikles og konsolideres.  

Rektor skal sikre rammerne for udviklende fællesskaber for en elevgruppe med stor diversitet – fagligt, socialt og kulturelt. Rektor skal kontinuerligt have fokus på at understøtte faglig udvikling og trivsel hos både elever og medarbejdere.   

De mange spændende udviklingstiltag og aktiviteter på skolen skal balanceres med et ledelsesmæssigt fokus på en velfungerende daglig drift med god organisering og planlægning af opgaverne.   

Kompetencer

Københavns åbne Gymnasium søger en rektor med ledelsesmæssig tyngde og modenhed. Rektor skal være stærkt motiveret af at skabe den bedst mulige skole i dynamisk samspil med elever, medarbejdere og bestyrelse. 

Det er afgørende, at rektor identificerer sig med skolens humanistiske værdier. Rektor skal gå foran som rollemodel i forhold til at favne alle elevgrupper og være tilgængelig og synlig på skolen.

Skolen søger en rektor med en ledelsesstil kendetegnet ved uddelegering, tillid, dialog og gennemsigtighed.  Rektor skal være i stand til at facilitere udviklingsprocesser i en fælles retning og herunder evne at prioritere mellem indsatser. Gode relationelle kompetencer er en forudsætning.

Rektor skal have solid erfaring med undervisning og indsigt i økonomi, administration og ledelse.  

Se den uddybende stillings- og kompetenceprofil på  www.muusmann.com/stillinger.

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 31. oktober 2021.

 

Kontakt gerne bestyrelsesformand Martin Vinæs Larsen, tlf. 60 71 65 45, eller rekrutteringschef Iben Munck Adamsen, MUUSMANN A/S, tlf. 22 91 20 06.

 

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Søg jobbet