Regeringen vil hjælpe skoler med skæv elevfordeling

Regeringen vil ændre elevfordelingsreglerne for gymnasierne allerede fra næste skoleår.

Gymnasier har i årevis efterlyst en mere ligelig fordeling af elever. Det skyldes, at nogle skoler i stigende grad har oplevet, at ressourcestærke etnisk danske elever har fravalgt dem, i takt med at andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk steg.

Folketingets partier har også ytret ønske om at finde en løsning, men politiske uenigheder har hidtil været en hindring for en løsning af problemet.

Men nu vil regeringen hjælpe gymnasier med en midlertidig løsning. Regeringen vil ikke sidde på hænderne, mens den nedsatte ekspertgruppe udarbejder sine anbefalinger, skriver regeringen i en pressemeddelelse. Allerede fra næste skoleår får gymnasierne nye værktøjer, som kan afbøde de værste udfordringer. Regionerne får nemlig mulighed for at fastsætte fordelingsregler, hvis fordelingsudvalgene ikke kan blive enige, når en eller flere uddannelsesinstitutioner har udfordringer med elevsammensætningen. 

”Denne løsning løser ikke alle udfordringer og skal følges op af varige og mere omfattende ændringer. Der findes ingen snuptagsløsninger, og det er vigtigt, at vi får afdækket forskellige løsningsmodeller for en langsigtet håndtering af gymnasiernes udfordringer med elevsammensætningen. Regeringen lægger vægt på, at vi finder den helt rigtige løsning, når det gælder elevsammensætningen og udkantsproblemer forskellige steder i landet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.  

Det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet.

Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister
Socialdemokratiet

Venter på ekspertgruppens anbefalinger
Som en konsekvens af at gymnasieforligspartierne ikke kunne blive enige om en løsning på udfordringerne med fordelingen af elever, nedsatte daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) i starten af året en ekspertgruppe, der fik til opgave at opstille flere forskellige modeller for fordeling af elever, som Folketingets partier derefter skulle tage stilling til. Ekspertgruppen skulle blandt andet analysere muligheden for at etablere gymnasiedistrikter og ændrede fordelingsudvalg.  

Ekspertudvalgets arbejde blev sat i bero i forbindelse med Folketingsvalget, men arbejder nu videre med adm. direktør i Dansk IT og tidligere minister for flygtninge, indvandrere og integration Rikke Hvilshøj for bordenden. 

”Regeringen mener, at det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet. Det modvirker parallelsamfund og styrker fællesskabet og integrationen. Derfor er det et mål for regeringen, at skoler og ungdomsuddannelser afspejler befolkningssammensætningen. Vi kan se, at der er steder, hvor elevsammensætningen er helt ude af balance. Vi giver de unge mennesker bedre kort på hånden ved, at de kender hinanden og vores samfund på kryds og tværs,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.  

Regeringens nye initiativ vil blive fulgt op af en mere omfattende løsning, når regeringen har modtaget anbefalingerne fra ekspertgruppen.