Du er her
Uddannelsespolitik |
05. okt 2010

Psykologsamtaler mindsker frafald i gymnasiet

PsykiatriFonden har i tre år tilbudt psykologsamtaler til elever med personlige problemer, der er frafaldstruede. Projektet er en succes.
Af: Tina Rasmussen

En stor del af de elever, der falder fra en ungdomsuddannelse, gør det på grund af personlige problemer. Men får de unge den rette hjælp i tide, kan frafaldet mindskes betydeligt.

Som en del af et pilotprojekt har PsykiatriFonden i tre år tilbudt psykologsamtaler til sårbare og frafaldstruede elever på gymnasier, erhvervsskoler og produktionsskoler i Københavns og Frederiksberg Kommuner, og resultatet er tydeligt.

»Vores ungdomsprojekt dokumenterer, at en stor del af de frafaldstruede unge kan hjælpes med en relativt lille indsats,« siger Hallur Thorsteinsson, der er leder af PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling.

I den psykologiske rådgivning er der mulighed for både individuelle forløb og gruppeforløb. De unge kommer med vidt forskellige problemstillinger, f.eks. selvværdsproblemer, ensomhed, nedtrykthed, præstationsangst, stress, depressive symptomer og familieproblemer.

»Især stressproblematikken er meget synlig blandt gymnasieelever. Vi ser den ofte i kombination med selvværdsproblemer, og den kan udvikle sig til noget depressivt, hvis det står på i lang tid,« forklarer Hallur Thorsteinsson.

Interessen for projektet har været stor. Siden starten i efteråret 2007 og frem til marts i år er i alt 664 unge fra de to kommuner blevet henvist til projektets psykologiske rådgivning. 72 procent kommer fra gymnasiet. Over 400 er enten i gang med eller har afsluttet et forløb i rådgivningen. Der er typisk tale om 10 individuelle samtaler hos en psykolog. Resten er blevet henvist til andre, mere relevante tilbud.

»Vores tilbud er ikke et regulært behandlingstilbud, men et tilbud om støttende og rådgivende samtaler. Derfor henviser vi videre til f.eks. psykiatrien, hvis den unge f.eks. har en meget svær depression,« siger Hallur Thorsteinsson.

Hele 82 procent af de unge, der har gennemført 10 samtaler med en psykolog, går stadig på deres uddannelse eller har gennemført den, tre-seks måneder efter forløbet sluttede. Blandt de elever, der har fået tilbudt flere end 10 samtaler, er alle stadig i gang med deres uddannelse eller har færdiggjort den.

»Vi er rigtig glade for tallene. Det viser, at der netop er brug for tilbud, som tager hensyn til den enkelte unges behov, og at det er den slags initiativer, der er afgørende, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at nå målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse,« siger Hallur Thorsteinsson.

I en undersøgelse af frafald i gymnasiet, som UNI-C lavede sidste år, siger 36 procent af skolerne (stx, hf, hhx og htx), at personlige problemer, f.eks. problemer i familien, psykiske problemer og misbrugsproblemer, er den hyppigste årsag til frafald.

Ikke kun elevens problem
Det er studievejlederen på den enkelte uddannelsesinstitution, der kan henvise elever med personlige problemer til PsykiatriFonden, og netop samspillet med skolerne er helt centralt, mener Hallur Thorsteinsson.

»Det er ikke kun den enkelte elevs problem, som han eller hun skal løse med en psykolog. Vi prøver at arbejde helhedsorienteret, så skolen er involveret via studievejlederen, og vi involverer også meget gerne familiemedlemmer eller andre fra den unges netværk.«

Karin Helmer Nielsen er lærer og gennemførelsesvejleder på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Hun har henvist flere elever til PsykiatriFondens psykologiske rådgivning og er meget begejstret for projektet.

»Langt de fleste af de elever, vi har henvist, har fået det bedre og er blevet i gymnasiet, og det er jo det allervigtigste for os. Elevernes problemer har været meget forskellige, bl.a. sorg i forbindelse med en kammerats død i Afghanistan, depression og familiemæssige problemer,« fortæller Karin Helmer Nielsen, der er enig med Hallur Thorsteinsson i, at der er brug for den slags særlige tiltag, hvis 95 procent-målsætningen skal realiseres.

Kurser til lærerne
Ud over psykologsamtalerne tilbyder PsykiatriFonden undervisning i psykisk sundhed og mistrivsel ude på skolerne. Målet er at skabe åbenhed og anvise konkrete handlemuligheder til de elever, der har psykiske problemer inde på livet. Desuden er der kurser rettet mod lærere og studievejledere, så de kan blive bedre til at støtte elever med personlige og psykiske problemer. Mere end 1.400 lærere og vejledere er blevet undervist på hel- eller halvdagskurser.

»Vi har oplevet en stor efterspørgsel på kurserne. Lærerne og vejlederne savner professionel sparring. Det er ikke altid let at se signalerne på, at den unge ikke trives, og mange er også usikre på, hvordan de bedst hjælper, og hvor meget de selv skal gå ind i det,« siger Hallur Thorsteinsson, der understreger vigtigheden af, at lærere og vejledere ved, hvilke rådgivninger og andre instanser der findes, så de kan vise eleverne videre.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt har fået økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet. Det udløber med udgangen af 2010, men PsykiatriFonden har søgt om flere midler, så det kan fortsætte.

»Der er ingen afklaring endnu, så vi krydser fingre,« siger Hallur Thorsteinsson.

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.