Poul Paludan 1937-2008

Poul Paludan 1937-2008

Den 18. november besøgte Tårnby Gymnasiums kulturforening den franske ambassade på Kongens Nytorv. Et særdeles vellykket arrangement, som skulle vise sig at blive Poul Paludans sidste udspil. Med sædvanlig kreativitet havde han foreslået besøget, omhyggeligt aftalt alle detaljer med ambassadøren, skrevet et inspirerende oplæg og efterfølgende sørget for et besøg på tapasbaren i Bredgade. Et blandt mange fantastiske arrangementer under hans ledelse i foreningens historie.

Poul blev student fra Metropolitanskolen samtidig med Johannes Møllehave, som senere blev Pouls gode ven i Bruxelles, hvor de samarbejdede tværfagligt på Europaskolen i en længere periode i 80'erne. Men lærergerningen startede i 1968 på Tårnby Gymnasium, hvor han hurtigt blev udnævnt til studielektor. Han var i mange år en drivende kraft i direktoratets arbejde med at give nye kandidater en pædagogisk kvalifikation. Poul var selv en fremragende pædagog, og han havde den selvfølgelige interesse for eleverne og den fornødne tålmodighed, der sammen med en overvældende faglig kompetence i dansk, fransk og senere filosofi gjorde ham til den forbilledlige underviser. For ham blev timerne aldrig rutineprægede og tilfældige. Han var også levende interesseret i unge kollegers ideer, lyttede altid med stor opmærksomhed og bakkede gerne op om deres initiativer med ægte tillid. Hans idérigdom og arbejdsevne satte sig mange spor, som vi fortsat nyder godt af, og flere kolleger viderefører hans engagement på mangfoldige områder.

Poul var et meget musisk menneske, en glimrende pianist, der kunne underholde i sene nattetimer med fornemme jazzkombinationer på klaveret, og han var i sit es, når han kunne få folk til at synge med. Han havde også en digterisk åre, og han var en mester til at iscenesætte en god fest eller en begivenhed i skolens liv. I det hele taget havde man fornemmelsen af, at gymnasiet var en hjertesag for ham og hele rammen om hans liv. Også i privatlivet, hvor han i mange år var gift med kollegaen Kirsten. Efter hendes død i 2003 fandt han sammen med en tidligere elev, Joan, og de nåede at få nogle gode og aktive år sammen.

Poul blev bisat fra den lille, men overfyldte kirke i Nødebo. Hans gamle ven, Johannes Møllehave, forestod begravelsen. Ingen var i tvivl om, at Poul og Johannes på det personlige og det filosofiske plan havde haft mange gode timer sammen. Møllehave beskrev i Kristeligt Dagblad Pouls liv som et liv, man kan lære af, og det vil vi som kolleger på Tårnby Gymnasium gerne tilslutte os.

På skolens vegne
Preben Kristensen, Anne Bjerre og Benedicte Lorck