Politisk flertal ændrer eksamensaftalen

Kommende studenter kan alligevel komme til eksamen i matematik. Det er en af justeringerne, som de politiske partier er blevet enige om.

Matematiklærerne var så overraskede over at blive udelukket fra sommerens eksamener, at de bad børne- og undervisningsministeren om en forklaring. Men flere politiske partier har tilsyneladende også forstået pointen, for sent fredag blev et flertal af Folketingets partier enig om en justering af den eksamensaftale, som var indgået en uge før.

Det betyder blandt andet, at prøven i mundtlig matematik på A-niveau alligevel ikke aflyses. Elever på alle gymnasiale uddannelser og eux-forløb med matematik A kan dermed gå til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det gælder, uanset om matematik A er studieretningsfag eller valgfag. Alle mundtlige og skriftlige prøver i matematik aflyses stadig på C- og B-niveau.

Ifølge justeringen af aftalen kan elever i 3.g desuden komme til prøve i studieretningsfag på både A- og B-niveau i modsætning til den første aftale, hvor der var lagt op til, at de kommende studenter kun kunne komme til eksamen i studieretningsfag og andre fag på A-niveau.

Aftalen præciserer desuden, at “udgangspunktet er, at prøver med praktisk dimension som for eksempel teknikfag og teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstneriske fag afholdes”. Præciseringen kommer i forhold til den regel, der gør det muligt for skoler at aflyse prøver med praktisk dimension, hvis institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har modtaget tilstrækkelig undervisning med fysisk tilstedeværelse på grund af nedlukningen. 

Aftalepartierne er også blevet enige om, at formuleringen om, at elever på hf-enkeltfag/GSK og SOF skal op til 4 prøver, har den betydning, “at der afholdes fra 0-4 prøver for den pågældende kursist”. Det sker for at sikre mere tid til ekstra undervisning.

Alle Folketingets partier bortset fra Alternativet og Frie Grønne står bag eksamensaftalen.

Ændringerne af aftalen sker blandt andet på grund af henvendelser fra interessenter på området, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Se den reviderede aftale her.