Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) varsler et opgør med gymnasiernes selveje

Illustration_ Louise Thrane Jensen/ Det Koloristiske Komplot

Perspektiv: Opgør med gymnasiernes selveje

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) varsler et opgør med gymnasiernes selveje og vil have en ny struktur for taxametersystemet.