Panorama - Landskaber i kunsten fra middelalderen til vor tid

Billedkunst

Begejstret for konceptet og resultatet

Panorama
- Landskaber i kunsten fra middelalderen til vor tid

Henrik Juhl Andersen, Ingeborg Bugge, Søren Elgård, Jørgen Eriksen, Hans Jørgen Frederiksen, Karina Lykke Grand og Mogens Nykjær.

Bog (200 sider) og suppl. web:
kr. 200,- ekskl. moms.
Systime.

Landets gymnasier har fået tilsendt et eksemplar af bogen »PANORAMA - landskaber i kunsten fra middelalderen til vor tid«. Titlen fortæller, at der er tale om en temabog, og markedsføringen at den er tænkt som undervisningsmateriale, der skal udleveres i klassesæt. Bogen har syv forfattere og er bygget op af en række periodisk ordnede artikler, som efterfølges af praktiske øvelsesforslag med relevans for den omtalte periode. Forfatterne er universitetsansatte og ph.d.-stipendiater samt undervisere med erfaringer fra gymnasiet. Bogen er blevet til på baggrund af et frugtbart kursussamarbejde imellem den faglige forening Gymnasiets lærere i Billedkunst & Design og Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet.

Er man underviser i billedkunst eller tværfaglige forløb, hvor billedkunst eller periodelæsning indgår, eller er man blot interesseret i billedkunst, kan man få stort udbytte af at læse bogen.

En nutidig tænkt lærebog må nødvendigvis forholde sig til gymnasiereformens nye bekendtgørelser, der bl.a. kræver arbejde med udvalgte værker og tekster fra før 1400, 1400-1750 og efter 1750. Hans Jørgen Frederiksens artikel »Mod perspektivet« (500-1450) er i denne sammenhæng en foræring, skrevet i et sprog, som 1.g'ere bør kunne læse. Mogens Nykjær følger trop og dækker tiden fra 1400 til 1700. De øvrige indlæg omhandler perioderne 1750-1850, 1850-1900 og 1900-tallet. På denne måde præsenteres et bredt udsnit af kunsthistoriens ismer kronologisk.

I alle artiklerne er der velvalgte billedeksempler i farver og flot tryk, og forfatterne har krydret teksten med formal-, betydnings- og i nogle sammenhænge socialanalytiske betragtninger, der evt. kan anvendes som indføring i billedanalyse eller som opfølgende eksempler.

Fremhæves skal også det indledende kapitel »Analyse af landskabsmaleriet. En indføring«, der er skrevet af Jørgen Eriksen, som har sit daglige virke i gymnasieverdenen. I en før-gymnasiereform-tid ville jeg have opgivet kapitlet som eksamenspensum, nu vil det være oplagt at lade det indgå i portfolien, hvis man vælger landskabet som projektforløb. Det samme gælder for øvrigt alle artiklerne, hvis man indsnævrer projektet til en tidsperiodes landskabsmaleri.

Bogen er på 200 sider inkl. ordforklaringsafsnit og kunstnerregister, der er ingen litteraturhenvisninger. Billedantal, -kvalitet og indbinding er i top. Det er en god fornemmelse at have læst bogen, at have den i hånden. Bogen er vellykket, anbefalelsesværdig, det ville være dejligt, om den blev den første i en række temabøger - den næste kunne f.eks. omhandle portrættets historie.

Som det fremgår af ovenstående, er undertegnede gæsteanmelder begejstret for konceptet og resultatet. Der skal dog tilføres bægeret et par dryp malurt. For fuldstændighedens skyld burde der i en bog med ovennævnte titel have været et afsnit, om hvordan det virkelige landskab kan anvendes som en del af kunstværket, som man f.eks. ser det i nogle af Robert Smithsons og Christo/Jeanne-Claudes værker.

Der er eksempler på, at forfatteren nævner kunstnere og værker, som ikke er vist i bogen (det kan man gøre, hvis målgruppen er kunstkyndige), eller henviser til billeder i andre afsnit uden at nævne figurnummer eller sideangivelse. Det er et irritationsmoment i en bog, der næppe læses fra a-z i en gymnasieklasse, at billederne ikke er fortløbende nummererede.

Jeg har i denne anmeldelse ikke forholdt mig til øvelsesafsnittene, som ud over at anvende kunstbilleder også illustreres med forfatternes egne billeder og udvalgte, spændende elevarbejder fra gymnasiet og kunsthistoriestudiet. Årsagen er, at jeg i skrivende stund ikke har adgang til det samlede materiale, idet den annoncerede hjemmeside »www.panorama.systime.dk« if. forlaget først er tilgængelig engang efter uge 6. Her lover man flere øvelser, analyseopgaver, tidstavler, kunstnerbiografier og periodebeskrivelser - ja endog videooptagelser. Jeg glæder mig til at se, hvorledes den kunstpædagogiske idé i konceptet udbygges på hjemmesiden!

John Buch