Du er her
TEMA
|
26. sep 2011

Pædagogikum på godt og ondt

Ny undersøgelse viser, at flertallet er positive over for den nye pædagogikumuddannelse. Men undersøgelsen viser også, at flere kandidater arbejder for meget og uden en uddannelsesplan.
Af: Sisken Laugesen

Stemningen er overvejende positiv omkring den nyeste pædagogikumuddannelse, men flere områder i uddannelsen får alligevel kritik af kandidaterne. Specielt elementer i det teoretiske pædagogikum opleves som meningsløse.

Kritikken går blandt andet på, at sammenhængen mellem teorien på kurserne og den faktiske virkelighed på skolerne er for ringe. Det viser en undersøgelse af pædagogikumkandidaternes vurdering af pædagogikumuddannelsen efter 2009, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget.

Pædagogikumuddannelsen er nye læreres første møde med et job i de gymnasiale uddannelser. Derfor er det ekstra vigtigt, at lige netop pædagogikumuddannelsen både styrker og støtter kandidaterne.

Det skal kursusleder, vejledere og uddannelsesplan sikre, og det er da også overvejende tilfældet. 64 procent giver nemlig samarbejdet med kursusleder og vejledere en positiv vurdering. Uddannelsesplanens formål er at agere rettesnor, så uddannelsesforløbet bliver mere overskueligt for kandidaterne.

Desværre er uddannelsesplanen for mange ubrugelig. I andre tilfælde ikke eksisterende. 12 procent af kandidaterne har ikke fået en uddannelsesplan for deres pædagogikum. Og 24 procent af dem, der får udarbejdet en plan, har ikke kunnet bruge den til at få struktur på årets aktiviteter.
"Uddannelsesplanen er nøglen til at få et godt forløb. Det er dybt problematisk, at der er nogen, der kan gå hele vejen igennem forløbet uden en uddannelsesplan. Så er det for mig at se ikke så mærkeligt, at det kniber med at få planlagt et ordentligt forløb," siger formand for GL Gorm Leschly.

Han påpeger imidlertid, at flertallet af kandidaterne faktisk er tilfredse med uddannelsen.

Ansvaret for at få udarbejdet uddannelsesplanen ligger hos kursuslederen, der ofte er en del af skolens ledelse. Derudover har vejlederne et medansvar for, at planen følges. Kandidaten har typisk to vejledere i hvert fag, som skal yde faglig og pædagogisk vejledning. Som det er i dag, kræver det ikke nogen anden uddannelse at være vejleder.

Gorm Leschly peger på, at vejlederne bør klædes bedre på til jobbet. Specielt på hhx og htx, hvor uddannelsesstrukturen er helt ny, bør vejlederne på efteruddannelse.

Dårlig planlægning
Skolerne, hvor kandidaterne "aftjener" deres pædagogikum, er heller ikke gode til at hjælpe kandidaterne, der kritiserer skolernes programlægning for at være for kortsigtet. Hvis der kommer karaktergivning eller vejledning med kort varsel, kan planlægningen hurtigt ryge sig en tur, når man er ny i faget.

"Kan man undgå at være presset, når man har kurser, workshopper, egne og vejlederhold, ekstrakursus, opgaver, der skal rettes, undervisning, der skal planlægges, forsøg, der skal udføres, møder på skolen og et familieliv, der også gerne skulle kunne hænge sammen?" skriver en anonym pædagogikumkandidat som et af undersøgelsens fritekstsvar.

Kandidaterne peger i undersøgelsen også på, at det i forvejen kan være en udfordring at skulle planlægge sit arbejde og ramme de efter overenskomsten planlagte 42 ugentlige arbejdstimer. Undersøgelsen viser, at 55 procent af dem har en arbejdsuge på mere end 45 timer. 18 procent vurderer endda, at de arbejder over 50 timer ugentligt, og det er mere reglen end undtagelsen, at kandidaterne oplever pressede perioder i løbet af deres pædagogikum.

"Før i tiden kunne vi notere, at der var et utroligt misbrug af kandidaterne i forhold til overtidsarbejde. Når denne undersøgelse dokumenterer, at det stadig er et problem, kan det muligvis hænge sammen med, at skolernes planlægning ikke er i orden," siger Gorm Leschly.

Det er ikke kun den praktiske del af pædagogikum, der får kritik med på vej­en af kandidaterne. Dele af det teoretiske pædagogikum får også negative vurderinger. Den teoretiske del består af seks workshopper samt kurser i almen pædagogik, kursus i fagenes samspil og fagdidaktiske kurser.

De fagdidaktiske kurser vurderes som de bedste, både når det gælder kvalitet, relevans og udbytte. Almen pædagogik og workshopper får middel vurderinger, mens der rettes skarp kritik mod kurset i fagenes samspil. 41 procent giver undervisningens kvalitet dårligste eller næstdårligste vurdering, 48 procent giver relevansen af undervisningen en negativ vurdering, og 52 procent giver udbyttet af kurset dårligste eller næstdårligste vurdering.

Mere fokus på hf, tak
Et andet tema, der fylder i kandidaternes besvarelser, er en frustration over, at pædagogikumuddannelsen fra 2009 skærer alle fire gymnasieuddannelser over en kam og ikke tager hensyn til de enkelte skoleformers undervisning. Kritikken kommer især fra kandidater, der underviser på hf.

"Det bør være en selvfølge, at der tages mere udgangspunkt i hf og ikke udelukkende i stx. Det er under al kritik, at for eksempel fagdidaktisk kursus havde glemt at inddrage opgaveretning og karaktergivning i forbindelse med den skriftlige eksamen på hf," lyder meldingen fra en anonym pædagogikumkandidat.

Gorm Leschly ser det som en positiv ændring fra 2002-ordningen, at pædagogikumuddannelsen nu omfatter alle de gymnasiale uddannelser og en fastansættelse. Men han påpeger, at hvis uddannelsen ikke rammer alle lige godt, må man prøve at få Syddansk Universitet til at arbejde med at optimere uddannelsenn.

 

FAKTA: Pædagogikums opbygning
Pædagogikumuddannelsen blev i 2009 fastsat til et års varighed. For lærere på hhx og htx er længden øget markant, mens det halve års sidefagssupplering er afskaffet på stx. Nu er uddannelsen ensrettet for alle fire gymnasiale uddannelser, stx, hf, hhx og htx. Og det gælder for alle, at der er kommet en ny type kurser i form af seks lokale workshopper. Ud over workshopperne er der kurser i almen pædagogik, fagdidaktik og fagenes samspil.

Så mange kandidater har været igennem den nye pædagogikumuddannelse
Skoleåret 2009-10: 570
Skoleåret 2010-11: 704
Skoleåret 2011-12: 762

Elementer i uddannelsen
Teoretisk pædagogikum 
Praktisk pædagogikum 
Undervisning i vejleders klasser 
Egenundervisning

Undersøgelsens baggrund
GL's undersøgelse af pædagogikumuddannelsen bygger på 105 tidligere kandidaters besvarelse af et spørgeskema efter endt pædagogikum. Undersøgelsen skal tage temperaturen på området forud for en større evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Hele undersøgelsen kan findes på www.gl.org ?

 

 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.