Overblik – det 20. århundredes historie

Fire forfattere

Fire forfattere har skrevet hvert deres afsnit af de sidste 100 års verdenshistorie med skel ved 1945, 1968 og 1991. Skrivestil og pædagogisk tilrettelæggelse er grebet ret forskelligt an. Det første afsnit er bedst med et fugleperspektiv på verdenshistorien og et forfriskende billedmateriale med fyldige billedtekster, der er et godt supplement til brødteksten.  Hertil kommer, at en del af stoffet er tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at diskutere fx årsager til 1. verdenskrigs udbrud eller verdenskrisen 1929. 
De to næste kapitler er traditionelle i opbygning og indhold, og brødteksten er refererende. En fin diskussion om fordele og ulemper ved demokrati kan dog tage udgangspunkt i en liste over, hvor mange år de mandlige ledere i det kommunistiske Østeuropa har siddet ved magten. 
De sidste 20 års historie er det selvfølgelig svært at sætte på formel, men forfatteren  afslutter hvert afsnit med retoriske spørgsmål, så den daglige nyhedsstrøm kan indgå som supplement til teksten. 
Bogen skal roses for de grundige kortmateriale og et smukt layout.  Hvert kapitel har et overblik og en årstalsliste, og bogen afsluttes med et register dog uden personnavne. Sproget er i de fleste afsnit elevvenligt, men kapitel tre skæmmes af mange fyldord og besynderlige trykfejl.  Et globalt perspektiv er fastholdt gennem hele bogen, dog får Sydamerika ikke mange ord med på vejen.