Ontarios lærere løfter bunden

Fattige og minoriteter halter stadig bagefter i skolesystemet. Sandra Miller og mange andre lærere arbejder for at lukke hullet.

Nogle elever bekymrer sig mere om at skaffe penge til familiens mad end om deres egne lektier, fortæller Sandra Miller.

Hun er lærer, men arbejder nu på fuld tid som studievejleder i Thames Valleys skoledistrikt to timers kørsel fra Toronto.

De unge, som hun til daglig arbejder med, har ikke oplevet den samme succes i skolen som mange af deres jævnaldrende i Ontario.

Ontarios styre har sat sig det klare mål at løfte de svageste elever og skabe større lighed gennem uddannelse. Især er det målet at løfte minoritetsgrupper som for eksempel inuitter, hvoraf mindre end halvdelen af de unge får en highschool-eksamen.

Det er godt at se dig
Sandra Miller fortæller, at der er sket et kulturskifte i skolernes og lærernes tilgang til og pædagogik over for de svageste elever.

”Når en elev kommer for sent, siger vi ikke: Du kommer for sent. I stedet siger vi: Det er godt at se dig,” fortæller Sandra Miller.

I hendes skoledistrikt er der store sociale problemer med fattigdom, misbrug og vold. Ontario har dog investeret i at ændre billedet, og socialarbejdere, studievejledere og lærere med efteruddannelse i sociale problemer arbejder på fuld tid for at holde de unge i skole og hjælpe dem fagligt.

”Jeg går på hjemmebesøg, taler med de unge, vi har morgenmadsprogrammer, vi indretter lokaler, hvor der kun er 15 elever i hver klasse. Det er en helt ny måde at tænke på i forhold til før 2003,” siger Sandra Miller.