Øneflugten / Fortællingens Mester / Romaner og noveller, 1-5 / Dommerens Litteraturhistorie

Ferietid - klassikertid

Jens Kristian Lings

Øneflugten

Attika
268 s. 248 kr.

Niels Kofoed

Fortællingens Mester

ABC Publishing
228 s. 130 kr.

Herman Bang

Romaner og noveller, 1-5

People´s Press/DSL
499 kr.

Peter Garde

Dommerens Litteraturhistorie

Jurist- og Økonomforbundets Forlag
480 s. 475 kr.

Som en fortsættelse af sidste års fejring af Bang og Pontoppidan vil jeg pege på to udgivelser om Pontoppidan og (igen!) et rigtigt BIG BANG!

To af veteranerne inden for Pontoppidan-formidlingen har udgivet jubilæumsbøger: Jens Kristian Lings præsenterer en række »læsninger i Henrik Pontoppidans forfatterskab«, og Niels Koefoed har samlet en række artikler om Henrik Pontoppidans forfatterskab under titlen »Fortællingens Mester«.

Lad os tage den sidste først: Det er ikke blot Pontoppidan som fortæller, sådan i litteraturanalytisk forstand der optager Kofoed: I bogen kommer vi vidt omkring både i og omkring forfatterskabet, men det mest givende ved artikelsamlingen er de steder, hvor Kofoed føjer nye vinkler til de tematiske sammenhænge. Jeg synes f.eks., at det er meget spændende at se »De Dødes Rige« læst som en variant af Tristan og Isolde-fortællingen. Eller, Kofoeds nok mest utrættelige kæphest, anarkismen som en bærende idé i forfatterskabet. Uden om forfatterskabet hører vi om Pontoppidans betydning for Brandes - også interessant som afdækning af forskellige bevægelser i perioden. Alt i alt en lille, særdeles kyndig guidet rundtur i et meget komplekst og meget forskelligartet forfatterskab. Det er udpræget lærerens bog, men bør anbefales den opvakte elevl ved opgaveskrivning.

Henrik Pontoppidans mangesidighed kommer rigtig til sin ret i Lings læsninger: Her gennemgås systematisk en omfattende samling af Pontoppidans værker. Et for et, med en genkendelig opstilling ,så læseren altid er med: først et referat, så vi lige får husket på hvad teksten går ud på, og så en læsning, dvs. analyse og fortolkning. Grafiske fremstillinger af strukturer og mønstre hjælper pædagogisk læseren på vej. Man kan sagtens anfægte nogle af disse lidt firkantede opstillinger, men det er præcis finten: Lings ret faste stemmeføring er med til få læserens egen kritiske sans skærpet, og det er jo ikke så ringe. Faren er så selvfølgelig, at den svage elev, som har fået fingre i bogen for at skrive en opgave, suspenderer ansvaret for egen læsning og bruger Lings uformidlet. Men den risiko synes jeg man skal løbe og anskaffe bogen til skolen. Ikke i klassesæt, men tilgængelig i biblioteket. Det er simpelthen god formidling, det her!

Der har manglet en videnskabelig Bang-udgave. Dvs. sidste år kom jo pragtværket med Bangs »Vekslende Themaer« (anmeldt her i dec. 2007). Men fiktionsprosaen har manglet. Nu er den her, eller rettere: nu er man i fuld gang med udgivelsen. Og hvilken udgivelse: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har sat en række eksperter på opgaven, og nu foreligger de første fem bind med i første omgang romanerne og, det er jo DSL, med en guldgrube af informationer og henvisninger. Selvfølgelig i den grad lærerens bog, men fordøjet og bearbejdet også med vinkler der kan fragtes ind i læringsrummet. Personligt er jeg især fascineret af de spændende perspektiver, der ligger i de intertekstuelle henvisninger, f.eks. skjulte bibelcitater. Om end vi jo nok som lærere mener, at vi kender Bang, så er jeg sikker på, at der vil være godter til alle! Så, mens vi venter på bd. 6-10 med novellerne, så køb denne skønne udgave, også fordi den nærmest foræres væk: 500 kr. (ja, en skaldet plovmand!) for alle fem bind.

Som endnu et oplagt bud på lærerig ferielæsning vil jeg anbefale den underholdende og måske lidt specielle »Dommerens Litteraturhistorie«.

Juristen Peter Garde har for Jurist- og Økonomforbundets Forlag skrevet beretningen om dommerne i litteraturen, dvs. en litteraturhistorie med den begrænsning/synsvinkel, at her omtales stort set kun værker, hvori der forekommer en dommer. Det giver en ganske særlig stemning og kan udelukke værker med »normal« litteraturhistoriske betydning og give plads til mere ukendte værker. Men det giver altså også en indsigt, der er spændende og ligefrem tankevækkende: Tænk på dommeren som bærer af normer eller dommeren som talerør for væsentlige ideologiske strømninger eller dommeren som eksistentielt barometer, for blot at nævne nogle tanker, der kommer forbi i bogen.

Det er nok ikke begyndelsen på en trend i litteraturhistorieskrivningen, men som kreativt kuriosum er det fornøjeligt nok. Illustrationer og et veloplagt fortællende sprog gør bogen til en prima ledsager i ferieliggestolen.

Johan Rosdahl