Du er her
| 23. feb 2015

Nyttigt værk for de sproginteresserede

Af: Redaktionen

Forfatteren, professionel oversætter fra engelsk, norsk og svensk til dansk, har barslet med en håndbog i oversættelse. I fokus er ikke så meget litterære kildetekster, men sagprosatekster som nyhedstelegrammer, pressemeddelelser, interview, artikler, citater og lignende, det vil sige en bog for journalister, der hurtigt skal oversætte som led i deres nyhedsformidling. Bortvalgt er skønlitteratur, undertekstning, tolkning og teknisk oversættelse.

Efter et kort afsnit om ordets betydninger, denotationer, konnotationer, idiomer, talehandlingers høflighedsgrad, sprogvarieteter med hensyn til sted, status, alder, tidspunkt og køn, anglicismer, fremmedord og låneord når hun til sine tolv oversættelsesstrategier, der deles i makrostrategier (= overordnet tekstuelle) og mikrostrategier (på ord-, frase-, sætningsniveau). De 12 mikroer omhandler direkte overførsel, kalke, direkte oversættelse, indirekte oversættelse, eksplicitering, omskrivning, kondensering, tilpasning, tilføjelse, erstatning, udeladelse, ombytning krydret med mundrette eksempler i et letlæseligt sprog, som både sproglærer og elev kan gå til. Her viser bogens store force sig: Den formidler sit stof på en meget tilgængelig og fornøjelig måde til den intenderede læser. Makroen fokuserer på de overordnede mål og målgrupper, sprogtone og emne for oversættelsen.

I det andet hovedafsnit appliceres disse strategier så i undgåelsen af disse faldgruber med eksemplariske løsningsforslag; til sidst er der små opgaver til hver faldgrube.

En målrettet og fokuseret meget nyttig bog for alle sprogarbejdere og ikke mindst for de sprogligt interesserede engelskelever i gymnasiet.