Du er her
Nyhed
|
09. mar 2009

Nye udfordringer til naturvidenskabelige talenter

Det nye Science Center i Sorø, der åbner til august, skal løfte den nationale talentpleje inden for naturvidenskab. Særligt talentfulde elever fra grundskoler og gymnasier får mulighed for at videreudvikle deres potentiale på studieophold, og lærerne får hjælp til at sætte gang i egne initiativer rettet mod de dygtigste elever.
Af: Tina Rasmussen

Talent er ikke længere et fyord på landets gymnasier. I dag er det legalt at tale om, at nogle elever er bedre begavede end andre og derfor har brug for ekstra udfordringer. Og den holdningsændring er baggrunden for det nye Science Center ved Sorø Akademis Skole, der slår dørene op om fem måneder.

Centret, der endnu ikke er helt færdigbygget, skal danne rammen om den nationale talentpleje inden for naturvidenskab. Her får særligt talentfulde 12-20-årige elever fra grundskoler og gymnasier i hele landet mulighed for at komme på studieophold, så de kan videreudvikle deres talent og interesse for naturvidenskab. Elever, der har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis deres potentiale stimuleres.

»Vores målgruppe er elever, der er interesserede i naturvidenskab og har evnerne for det. Vi går ikke efter den ene procent af eleverne, der bare er super intelligente, men de 10-15 procent af en årgang, der er væsentligt dygtigere end gennemsnittet,« siger Hanne Hautop Lund, der blev ansat som Science Centrets talentchef 1. september sidste år.

Undersøgelser fra Undervisningsministeriet har tidligere vist, at omkring 3.000 dygtige børn og unge i uddannelsessystemet savner udfordringer. Hvis ikke landets gymnasier tilbyder ekstra udfordringer til de dygtigste elever, risikerer man at tabe talenterne på gulvet, mener Hanne Hautop Lund.

»Talentpleje handler om at give dygtige elever flere udfordringer. Vi vil gerne udvikle det potentiale, eleverne har, så de ikke går i stå,« siger hun.

Science Centret kommer til at indeholde fire undervisningslokaler, fem store laboratorier med det allernyeste udstyr og et stort auditorium. Desuden er der opført et indkvarteringshus, hvor eleverne kan overnatte, når de er på studieophold - typisk tre-fire dage. Der er plads til 70 elever, men i begyndelsen bliver der kun lukket 30 ind ad gangen.

»Så kan vi nå at lære dem bedre at kende,« siger Hanne Hautop Lund, der kommer fra en stilling som fysik- og matematiklærer på Favrskov Gymnasium og bl.a. har været initiativtager til de såkaldte talenttimer på en række almene gymnasier. Her får de dygtigste elever i kemi, fysik og matematik på tværs af klassetrin mulighed for at fordybe sig i faglige emner, der ligger ud over det normale pensum, et par timer om ugen.

Inspiration fra udlandet
Talentpleje af særligt dygtige elever har i årevis været en naturlig del af undervisningssystemet i mange lande, især USA og England. Eliteskoler, supplerende undervisning for særligt begavede og anerkendte konkurrencer, hvor landets kvikkeste hoveder dyster - alle tiltag, der tidligere har været relativt ukendte størrelser i det danske uddannelsessystem.

Hanne Hautop Lund erkender, at landets gymnasier har været lang tid om at opgive tanken om, at eleverne er en homogen gruppe, der får et tilfredsstillende udbytte af den samme undervisning.

»Vi har ikke været særlig gode til at sætte fokus på de dygtige elever, og tidligere var det nærmest et fyord at tale om talent. Gjorde man en ekstra indsats, var det typisk i forhold til de elever, der havde svært ved at følge med,« siger hun.

Men holdningen i uddannelsessystemet har ændret sig i takt med samfundsudviklingen, og i 2005 iværksatte Undervisningsministeriet Talent Camp 05, hvor 48 udvalgte gæster - lige fra undervisere og forskere til skuespillere og sportsfolk - i to døgn udviklede 15 konkrete og realistiske idéer til, hvordan man styrker talentudviklingen i det danske uddannelsessystem, heraf blev tre hurtigt til pilotprojekter. Siden har regeringen afsat penge til netop at styrke talentplejen fra folkeskolen til de videregående uddannelser.

»I løbet af de sidste fire år har mange skoler og gymnasier sat fokus på området på den ene eller anden måde, og det er ikke længere problematisk at sige, at man gør noget særligt for de dygtige elever,« siger Hanne Hautop Lund.

Hendes første halve år på talentchef-posten har budt på mange og forskelligartede opgaver. Den tidligere gymnasielærer har bl.a. udviklet centrets undervisningstilbud, skaffet samarbejdspartnere på universiteterne og i erhvervslivet, skabt kontakt til landets gymnasier og designet centrets hjemmeside. Og har ofte følt sig som lidt af en blæksprutte. Alligevel er hun ikke i tvivl om, at stillingen er et »drømmejob«.

»Det er super spændende at være med til at bygge Science Centret og den nationale talentpleje op fra bunden,« siger hun.

Hjælp til lokale aktiviteter
På det nye Science Center skal talenterne udfordres af spændende opgaver og eksperimenter, de ikke kan lave hjemme på skolerne. De skal bl.a. arbejde med bioteknologi, nanoteknologi, bæredygtig energi og moderne robotteknologi. Centret arbejder sammen med flere virksomheder og landets universiteter, hvor en række af underviserne også bliver hentet fra. Studieopholdene vil få forskellige overordnede temaer. Nogle ophold vil blive rettet mod grundskolen, andre mod de gymnasiale uddannelser.

Selvom centret officielt først åbner dørene til august, tager man allerede her i foråret hul på undervisningen med forskellige pilotprojekter, bl.a. en energi-camp og to masterclasses i matematik og fysik/kemi for gymnasieelever. I første omgang får de gymnasier, der i forvejen arbejder med talentpleje, mulighed for at sende en håndfuld elever af sted, men når startfasen er overstået, bliver de »rigtige« studieophold naturligvis et tilbud for alle gymnasier, understreger Hanne Hautop Lund.

»Det er ikke realistisk, at jeg skal rundt som talentspejder i alle landets klasselokaler, så det bliver op til lærerne på de enkelte skoler at finde frem til de elever, der vil have glæde af et ophold,« forklarer hun.

Ud over at arrangere studieophold skal Science Centret også hjælpe skoler og gymnasier landet over med at søsætte deres egne initiativer rettet mod de dygtigste elever inden for de naturvidenskabelige fag. Visionen er, at alle ungdomsuddannelser om fem år har særlige tilbud til naturvidenskabelige talenter, og at flere unge starter på en teknisk-naturvidenskabelig videregående uddannelse.

»Det er vores opgave at løfte talentplejen på landsplan og få sat aktiviteter i gang lokalt, så det ikke længere kun er enkelte skoler, der gør noget, fordi der tilfældigvis er en lærer, der brænder for opgaven. Sådan har det desværre været indtil nu.«

»Vi kan udvikle koncepter, undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der kan bruges ude på skolerne, og vi kan samle erfaringer og få dem givet videre. Den daglige talentpleje er nødt til at foregå lokalt, men vi kan understøtte den lokale indsats og give nogle særlige tilbud,« siger Hanne Hautop Lund.

Science Centret afvikler i slutningen af denne måned et kursus, der skal gøre lærerne i stand til at selv at sætte talentplejeaktiviteter i gang på deres egne skoler. Kurset, der har fokus på matematik og fysik, er allerede fuldt booket. Til efteråret gentager man kurset, men med blikket rettet mod biologi, kemi og medicin. Desuden bliver der afholdt kurser i, hvordan man som lærer kan spotte et naturvidenskabeligt talent.

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.