Nationer og nationalisme– fin timing

Denne bog er udkommet på det helt rette tidspunkt. Her i 2017 må vi som samfundsfagslærere analysere fænomener som Trump, brexit, Front National, Wilders og så videre – alt sammen noget, der knytter sig til problemfelterne globalisering kontra nationer/nationalisme.

Bogen indledes med definitioner af begreberne nation og nationalisme, og vi får svar på spørgsmålene: Hvorfor opstår nationalisme, hvordan socialiseres man til national identitet, og er nationalisme en religion eller en ideologi?

Herefter tages aktuelle såvel europæiske som danske problemstillinger under behandling. Fokus ligger her især på årsager til den stigende nationalisme og de højrenationale politiske partier. Her gives gode bud på, om højrekræfterne er populister, og om de højrenationale kræfter i Europa taler med én stemme. Der er naturligvis en særlig fokus på danske forhold, og her er Dansk

Folkeparti og spørgsmålet om danskhed i centrum. Der er også givende kapitler om solidaritet, sammenhængskraft og spørgsmålet om, hvorvidt nationen er en forudsætning for velfærdsstaten.

Nationer og nationalisme er rettet mod B- og A-niveauet, og jeg spår den god udbredelse i disse opbrudstider.

Sprogligt set er bogen klar og tydelig, og dens store fordel er, at den har mange relevante, aktuelle begivenheder, som den er i stand til at perspektivere. Der er medtaget rigtig mange synsvinkler, som jo også indebærer mange begreber. Det er måske ved at være lige i overkanten.

I forlængelse heraf benyttes rigtig mange tekstbokse med synspunkter fra forskere, politikere og så videre. For mange, da de – layoutmæssigt – er ved at ”genere” den udmærkede brødtekst. Og mange af pointerne fra synspunktboksene er behandlet i brødteksten.