Mine børn, hvor er I?

Marcel Lysgaard Lech har begået endnu en oversættelse af en græsk tragedie, denne gang er der tale om Sofokles’ Ødipus. Bogen er som de tidligere en visuel fornøjelse, der øger læseoplevelsen. Bogen er som de andre forsynet med forklarende noter, en oversigt over stykkets struktur, register og en biografi. Men nu er der blevet tilføjet en meget fin og instruktiv oversigt over det græske teater samt en gennemgang af Euripides’ Ødipus og fragmenter fra et af de to dramaer. Oversættelsen er holdt på et moderne dansk, som søger at komme så tæt på den græske original som muligt og derfor ikke er på vers. Marcel har derimod sat sig det benspænd, at der skal være mindst 12 og maksimalt 14 stavelser per linje, hvilket skaber en fornemmelse af versemålets begrænsende natur. Marcels insisteren på at være tekstnær gør, at ordet skæbne optræder langt færre gange end i tidligere oversættelser, og at Sofokles’ meget menneskelige og til tider klamme billedsprog får lov at stå. Man skal kunne leve med alle disse valg for at kunne bruge denne oversættelse; kan man ikke det, skal man ikke bruge den. Hvis man vælger den, får man en visuelt prangende, letlæselig og forståelig udgave af Sofokles’ udødelige klassiker Ødipus. (Det skal nævnes, at jeg var med til at afprøve oversættelsen i en klasse inden udgivelsen).