Du er her
Anmeldelse:Undervisning
| 13. jun 2017

Melde dich mal! – Gebrauchsanweisungen für richtiges und gutes Deutsch

Af: Jens Peter Jensen

Med fokus på at udtrykke sig på grammatisk korrekt tysk har de to forfatterinder skrevet en grundbog med vægten på grammatiske fænomener, nemlig sætningsanalyse, artikler, substantiver, verber (i alt ni afsnit), ordstilling, pronominer (fire afsnit), præpositioner, adjektiver og klassiske drilleord; bogen slutter med Schatzkästchen, en meget kort samling øvetekster (syv sider), praktiske udtryk i breve, e-mail, idiomer, hjælp til skriftlige opgaver og til allersidst en samlet skemaoversigt. Det er meget nyttigt at få oversigten til sidst af hensyn til fremtidige opslag, men her mangler dog pronominer fra side 157 og spørgeord fra side 192. I syntaksskemaet mangler objektsprædikatet i hvert fald, også konjunktionaler og adled, selv om de sidstnævnte kan diskuteres. Få trykfejl (se dog side126 ”… du er i gang med sige …” og side 164 ”Vigtige undtagelse”) pynter på udgivelsen, men ”bevor” er ikke nogen hovedsætningsindleder (side 126). Klassiske drilleord er en nyttig samling for danske elever til at undgå fejl, og afsnittet efter hvert kapitel, Übung macht den Meister, indeholder mange øvelser og opgaver til samarbejde eleverne imellem om det netop gennemgåede grammatikemne. Til hvert kapitel hører også Gebrauchsanweisung til det relevante emne som et forsøg på at lette elevernes søgning efter den rigtige form i deres tekst. På denne måde giver bogen god og velforberedt mulighed for samarbejde eleverne imellem, og samtalen mellem eleverne om fremmedsproget er jo også en god øvelse i kommunikation inden for fremmedsprog. Generelt opfatter anmelderen forklaringerne i bogen som noget langtrukne og omstændelige, men det skal måske lette tilgangen for den nye generation af elever, en slags narrativisering af grammatikskrivningen?