Meget velkommen og stærkt anbefalet

Denne nye bog dækker et stort behov i faget. Fiktionsfilm og faktaprogrammer bruges meget i faget, og elever vælger nu ofte disse medier i SRP- og AT-opgaverne. Der skal der være fokus på analyser og metoder, og det kniber meget, hvis eleven ikke har mediefag. Her kommer denne bog til hjælp, der ud over religionsfaglige metoder har en grundig fremstilling af mediefagets analysemodeller og metoder, som i øvrigt også lærere kan have brug for.
De to forfattere kan deres håndværk, både hvad angår mediefaget og religion, og de forstår at formidle deres stof. Bogens første hovedafsnit giver en oversigt over de forskellige typer af film med religiøst indhold, og de nævnte redskaber inden for mediefaget eksemplifiseret på udmærket måde ud fra Lars von Triers film ” Breaking the Waves”.Der redegøres også for religiøse fænomener og symboler samt religionsfaglige metoder.

De to fags metodiske greb vises derefter og i samspil med en række kendte film med religiøst indhold samt film og TV-programmer om religion inden for Kristendom, Jesusfilm, Islam, Jødedom, Hinduisme, Buddhisme, religionskritik og etik. Til hvert kapitel er knyttet mange elevopgaver, der bevæger sig på de forskellige taksonomiske niveauer. Bogen har et omfattende katalog af film, der er egnede til undervisningen, samt hvor nogle kan hentes på filmcentralen.dk samt TV-klip på dr.dk/gymnasium under temaet” Film skal ses i religion”. Jamen- hvad mere kan man ønske sig?

Bogen er letlæselig og sat op i smukt lay-out, hvor faktabokse, mange frameshots med forklarende tekster, gloser med videre,
der udover at hjælpe eleverne på vej gennem teksten også skaber luft i den.

Forfatterne skriver i forordet, at det ikke er en grundbog til faget men et supplement til undervisning. Alligevel er bogen et must ikke blot til skolens bibliotek, men også som klassesæt, der kan bruges ad hoc, og ikke mindst til lærerens egen boghylde!