Mange gode råd

Vi kan alle have behov for gode råd til, hvordan vi kan gøre vores undervisning bedre. Forfatteren har taget temperaturen på skolen, eleverne, lærerne og samfundet og opstiller tyve forslag til, hvordan den enkelte lærer kan udvikle og forbedre både sin undervisning og forholdet til eleverne. Trods forholdsvis få år som lærer på ungdomsuddannelserne har forfatteren fat i en række relevante forhold, som præger gymnasieskolen og den tid, vi lever i.

Med fingeren på pulsen præsenteres en række konkrete helt nede på jorden-forslag til, hvordan man kan få sin undervisning til at virke bedre med hensyn til ro i klassen, variation i undervisningen, planlægning af undervisningen, videndeling, it, undgåelse af stress, eksamen og motivation. Og der er virkelig gode råd og ideer at lade sig inspirere af. Det gælder for såvel nybegyndere som halv- og helgarvede lærere. Alle vil kunne hente et eller andet i bogen, som de vil kunne anvende uden større merarbejde.

Forfatterens grundlæggende tese er, at læreren skal fremme elevernes aktive læringsarbejde. Det starter med, at læreren skal være mere produktiv end aktiv i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen.

Det er eleverne, der skal arbejde for at kunne lære. Elevernes passive lytning sættes helt uden for døren. Den traditionelle lærerrolle skrottes næsten helt og erstattes mere af en lærer, der skal facilitere den nødvendige motivation og variation i undervisningen, og af udviklingen i samspillet mellem eleverne og læreren.

De mange praktiske forslag, som bogen er rig på, hviler således teoretisk på tankerne om Cooperativ Learning, læringsstile og flow. Selv om man måske ikke lige er til disse metoder, kan man sagtens finde andre måder at udmønte de mange gode forslag på.