Du er her
Anmeldelse:Undervisning
| 13. jun 2017

Luther og Danmark i 500 år

Af: Hans Jørgen B. Thomsen

I Grundloven bruges begrebet ”den evangelisk-lutherske kirke” om folkekirken. Det ville Martin Luther ikke have syntes om. Det er ikke ham, der er korsfæstet for nogen, som han ved en lejlighed sagde. Det er en kristen kirke. De store reformationsjubilæumsfester, der er faldet i år 17 og 36 i århundrederne efter Luther med flere dages festivitas inklusive kanonsalutter, ville heller ikke være faldet i Luthers smag. Sådanne og mange andre eksempler på både brug og misbrug af Luther og især af hans teologi giver denne bog nu for første gang en stor, velfunderet fremstilling af gennem 500 år i dansk kirkeliv.

Efter en fremragende redegørelse af Luthers reformation og dens meget håndfaste indførelse i Danmark i 1536 følger analyser af centralt udvalgte teologers arbejder, lærde som folkelige, til skole og hjem i ortodoksien, pietismen, rationalismen, vækkelsesbevægelserne og de forskellige kirkelige retninger i det 19. og 20. århundrede. Det er meget spændende læsning, og læseren får et særdeles nuanceret indtryk af dansk kirkelivs brug af ”det lutherske” i al dets indbyrdes uenighed, men også i forhold til jødedom og den katolske kirke. Forfatteren, der ved, hvad han taler om, standser mange gange op i sin historiske fremstilling og spørger: Er det luthersk? Og i svarene renses der ud, der lægges ikke fingre imellem.  

I bogens sidste kapitel omtales spørgsmålet om den lutherske teologis betydning for det moderne demokratiske samfund. Som historiker maner forfatteren her til stor forsigtighed, og at medtage Luther i Demokratikanonen finder han problematisk. Det er kun ad ”temmelig snoede veje”, at man kan tale om ”en vis eftervirkning i visse dele af samfundet” af Luther, som forfatteren skriver. Og nogle af disse veje, kunne man måske tilføje, mangler vel stadig at blive kortlagt, på samme grundlæggende måde som dette værk gør med kirkelivets Lutherreception.

Og endelig. Bogen er skrevet i et levende, engageret og fortællende sprog, og sammen med de smukke illustrationer gør det også bogen til en oplevelse. God fornøjelse!