Du er her
Uddannelsespolitik |
22. jan 2015

Lærere om karakterer i beskåret NV: "Uforsvarligt"

Står det til regeringen bliver NV-forløbet kortere og afsluttes med en karakter.

Foto: 
Samtidig med at naturvidenskabeligt grundforløb (NV) bliver beskåret i timer, skal elevernes karakter i faget tælle på eksamensbeviset. Dumt på flere måder, mener lærerne.
Af: Johan Rasmussen

Der bliver kortere tid til fordybelse, til gengæld skal elevernes karakterer tælle med på eksamensbeviset. Det bliver resultatet af regeringens forslag til ændringer af det naturvidenskabelige grundforløb (NV).

Formændene for de naturvidenskabelige foreninger er meget utilfredse med den kombination. De kan se flere problemstillinger med at skulle give karakterer i et fag, der kun fylder 45 timer, og som ligger i første halvdel af 1. g.

”Det er torskedumt at skære ned på timetallet til NV, samtidig med at eleverne skal have en karakter som tæller med på eksamensbeviset,” siger Svend Erik Nielsen, som er formand for Foreningen af Danske Biologer.

Som gymnasieskolen.dk skrev før jul, foreslår regeringen, at NV-forløbet skæres fra de nuværende 60 timer til 45 timer. Samtidig bliver de tre naturvidenskabelige fag på C-niveau også skåret med 15 timer hver. Timerne skal blandt andet bruges til et ekstra valgfag på C-niveau.

Læs: Det fortalte de ikke: Regeringen vil skære i NV

I dag laver skolerne en intern evaluering af elevens præstation af NV. Eleven laver et skriftligt produkt, og på den baggrund holdes der en faglig samtale på mindst 10 minutter.
Ifølge Undervisningsministeriet skal skolerne fortsat lave intern evaluering, men nu tæller karakteren for NV og for AP med på eksamensbeviset. De to karakterer skal tilsammen tælle som én karakter for et C-niveaufag.

”Det er uforstandigt og uforsvarligt på den baggrund at give karakter ud fra en intern evaluering,” siger Svend Erik Nielsen.

Eleverne er lige begyndt
Formand for Fysiklærerforeningen Frank Lisberg Borum mener, at et kort forløb på 45 timer i første halvdel af 1. g er et usikkert grundlag at give karakterer ud fra.

”Eleverne er lige begyndt i gymnasiet og skal efter min bedste overbevisning have tid til at vænne sig til de nye omgivelser. Alternativt kommer vi let til at vurdere elevernes faglige niveau fra folkeskolen,” siger Frank Lisberg Borum.

Han peger også på, at det er et fag, hvor flere forskellige lærere underviser inden for flere naturvidenskabelige retninger. Det giver ikke ensartede undervisningsforløb.

Censor mangler
Fysiklærernes formand mener samtidig, der principielt er et problem ved, at elevernes kompetencer prøves uden en ekstern censor.

”En censor sikrer, at alle elever bliver behandlet lige, og at ingen bliver behandlet specielt godt eller specielt dårligt,” siger han.

Han peger også på, at ekstern evaluering også sikrer, at skoler ikke giver for høje karakterer for at pynte på skolens eksamensgennemsnit.

”Samlet set er jeg bekymret for elevernes retssikkerhed, og for at det kan være med til at sænke tilliden til de eksamensbeviser, som vi udsteder i branchen,” siger Frank Lisberg Borum.

Gymnasieskolen.dk har også været i kontakt med formændene for de faglige foreninger for naturgeografi og kemi. De er begge enige i kritikken.

Gymnasieforligspartierne mødes i dag til nye politiske forhandlinger med Undervisningsminister Christine Antorini.

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Sigrid Jørgensen s billede

Regeringen vil gerne løfte elevernes faglige niveau især inden for matematik og de naturvidenskabelige fag. - Jeg skal i denne forbindelse ikke komme ind på hverken ”udfordringerne” for begyndersprog eller de kreative fag. - Men lad mig slå fast: Man opnår IKKE et fagligt løft ved at reducere antallet af undervisningstimer og derefter tilføje ekstern censur.

Det er muligt, at man på en fabrik kan øge samlebåndets hastighed og dermed produktionen, men samme logik gælder ikke på undervisningsområdet. Ikke engang truslen om en eksamen kan få elever til at lære mere eller mere effektivt.

I øvrigt er jeg enig med formændene for de faglige foreninger: Elevernes retssikkerhed er truet. Og det er den nationale standard også. 

Sigrid Jørgensen 

Allan Olsens billede

Atter må man konkludere, at inkompetence er blevet den "nye kompetence".