Du er her
Nyhed
|
19. dec 2016

Lærere føler sig ikke klædt på til elevsamtaler

Foto: 
På mange gymnasier bliver det lærerne - og ikke studievejlederne - der skal tage sig af de nye evalueringssamtaler i grundforløbet. Det møder kritik fra flere tillidsrepræsentanter.
Af: Tina Rasmussen

Fremover skal alle elever have en evalueringssamtale i løbet af de første tre måneder i 1.g. Samtalen skal hjælpe eleverne med at vælge den rigtige studieretning.

På mange skoler er det stadig uklart, hvem der skal tage sig af de obligatoriske samtaler. Men de fleste steder peger pilen mod lærerne. Det viser en rundspørge, som gymnasieskolen.dk har lavet.

”Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvordan evalueringssamtalerne skal foregå, og hvad honoreringen skal være. Det er mest sandsynligt, at lærerne bliver pålagt opgaven og med det råderum, der er, bliver den sikkert bare lagt oven i de andre opgaver,” siger Lars Hyldig Kristensen, der er tillidsrepræsentant på Skive Handelsgymnasium.

Ekstra opgave til lærerne
Samme melding kommer fra Svendborg Gymnasium.

”Det er endnu ikke helt afklaret, hvor opgaven kommer til at ligge, men jeg fornemmer på min rektor, at den kommer til at ligge hos lærerne,” siger tillidsrepræsentant Jannie Wilsted og fortsætter:

”Lærergruppen frygter, at man får pålagt en ekstra opgave, uden at der følger tilstrækkelige ressourcer med, da vi jo samtidig er midt i en spareproces på grund af nedskæringerne.”

Bedre grundlag for valg
Evalueringssamtalerne er en del af den nye gymnasiereform, der træder i kraft til august.

Samtalerne skal foregå undervejs i grundforløbet, der med reformen bliver skåret ned fra seks til tre måneder. Samtidig bliver elevernes forhåndstilkendegivelse af studieretning, når de søger i gymnasiet, droppet. Fremover skal eleverne først vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Ifølge Undervisningsministeriet skal evalueringssamtalen ”afdække elevens faglige niveau og elevens ønsker til videre uddannelse” og dermed sikre, at eleven får et ”bedre grundlag for at vælge den rigtige studieretning”.

Viden går tabt
På flere af gymnasierne er der kritik af, at opgaven sandsynligvis havner hos lærerne - og ikke hos studievejlederne.

”Som lærer kender man eleverne fagligt, men studievejlederne har kompetencer i forhold til vejledning, som vi lærere af gode grunde ikke har. Vi frygter, at der går noget viden tabt, for eksempel kender vi ikke adgangskravene til de videregående uddannelser," siger Jannie Wilsted fra Svendborg Gymnasium. 

Jesper Simony Breining, der er tillidsrepræsentant på Teknisk Gymnasium Silkeborg, er også skeptisk. 

”Jeg er bekymret for, om vi lærere er klædt på til opgaven om vejledning af studieretning og karriere,” siger Jesper Simony Breining, der understreger, at det ikke er endeligt besluttet, om opgaven bliver lærernes.

Ikke den store forskel
Andre steder er man dog ikke så skeptisk ved udsigten til, at lærerne skal tage sig af de nye evalueringssamtaler. Det gælder blandt andet på Greve Gymnasium.

”Der vil nok ikke være den store forskel på evalueringssamtalerne og de teamsamtaler, vi allerede i dag afholder med eleverne,” fortæller tillidsrepræsentant Peder Kragh.

På Greve Gymnasium bliver eleverne ikke fordelt i klasser ud fra studieretningsønske, når de i dag starter i 1.g. Først i november skal de vælge studieretning. I den forbindelse holder klassernes teamlærere samtaler med eleverne, som inden skal svare på et spørgeskema, der blandt andet har fokus på valg af studieretning og eventuelle tanker om videregående uddannelse.

”Så jeg tror, at lærerne vil se evalueringssamtalerne som en videreførelse af en eksisterende ordning,” siger Peder Kragh.

Det er ikke endeligt besluttet, hvem der skal stå for samtalerne, påpeger han.

”Men jeg kan umiddelbart ikke forestille mig andet end, at det bliver lærerne.”

Fælles om opgaven
På enkelte skoler ser det ud til, at lærere og studievejledere skal klare opgaven i fællesskab.

”Der er ikke truffet en endelig beslutning. Men ledelsen skal i denne uge have møde med studievejlederne og drøfte en model for samtalerne, så studievejlederne kommer i hvert fald i spil. Men der bliver muligvis også en opgave for lærerne i forhold til en mere faglig vejledning,” fortæller Mads Mariegaard, der er tillidsrepræsentant på Middelfart Gymnasium og HF.

Så længe lærerne kun skal give konkret vejledning i deres egne fag, ser han ingen problemer i det. 

"Hvis lærerne derimod skal vejlede eleverne om valg af studieretning, vil det være noget andet, men det anser jeg ikke for realistisk," siger Mads Mariegaard. 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.