Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

KS og AT

Potentiale

Kultur og samfund
En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Pernille Bødker Frank, Sofie Reimick, Lene Madsen og Christina Blach Hansen

240 sider.
Pris: 180 kr. (225 kr. inklusive moms)
Systime

Bogens undertitel indeholder ordet »grundbog«, og »Kultur og samfund« fortjener, at man læser den opmærksomt med henblik på at anskaffe den som grundbog i hf-forløbet inden for KS - eller som inspirationskilde til AT i gymnasiesammenhæng.

Forfatterne går grundigt og pædagogisk til værks og forklarer først i afsnittet »Introduktion til kultur- og samfundsfaggruppen«, hvad KS er, og hvordan de enkelte fag - historie, religion, samfundsfag - bidrager til KS, og dette eksemplificeres med terrorangrebet på World Trade Center i 2001. Afsnittet indeholder et varieret udbud af materiale som kildeuddrag, billeder og teoretiske modeller, og der er efter hvert afsnit øvelser. Disse indledes ofte med mere tilgængelige opgaver, der ligger tættere på eleven, og fortsætter med vanskeligere spørgsmål, der for eksempel beder eleven sætte deres holdninger/viden i relation til modeller og teorier.

Herefter følger en stribe fællesfaglige emner: Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund; Værdier og livsformer; Religiøse og politiske brud; Det gode samfund; Globalisering og kulturmøde; Områdestudium: Kina mellem tradition og fornyelse. Emnerne belyses forholdsvis kortfattet, men kompetent ud fra de 3 fag, og der redegøres også for, hvordan man samtidig dækker det enkelte fags særfaglige kernepunkter. Til de enkelte afsnit har forfatterne fundet en stribe relevante og up to date kildeuddrag, der kan fungere som oplæg til analyse og diskussion.

Bogen afsluttes med et metodeafsnit, der indeholder følgende punkter: Problemformulering; Synopsis; Kildekritik; Feltarbejde. Der fokuseres blandt andet på kildekritik i forhold til internettet, og det er jo helt uomgængeligt. Jeg synes, der er mange gode råd her til både lærer og elev.

Samlet er der tale om et omhyggeligt og kompetent stykke arbejde. Der er nogle stavefejl/slåfejl især i det, der står med småt, men det rokker ikke ved det samlede indtryk, der er positivt.

Troels Grøn