KTI søger en engelskunderviser til afdelingen for sprogkurser

Afdelingen for sprogkurser søger en udviklingsorienteret underviser til sprogfaget engelsk.

Tiltrædelse pr. 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Som underviser hos sprogkurser har du den kreative sprogundervisning i fokus. Kursisterne på sprogkurserne er voksne, der gerne vil opkvalificere deres sproglige kvalifikationer og oftest har grønlandsk som deres modersmål.
Underviseren skal kunne undervise i engelsk, og har du grønlandsk som modersmål, vil det være en fordel.

Som underviser hos os får du mulighed for at nytænke og udvikle relevante kurser og materiale samt at prøve kræfter med alsidig sprogundervisning, der ikke kun er tavlebaseret.

Dit primære arbejdssted vil være Sisimiut, men da vi dækker hele Grønland, kan der være rejser forbundet med stillingen.

Vi forventer:

 • At du har en relevant uddannelse f.eks. en akademisk uddannelse i engelsk eller en læreruddannelse med linjefag i engelsk.
 • Har erfaring med voksenundervisning og evt. andetsprogsundervisning
 • Har erfaring med og interesse for udvikling af materialer til sprogundervisning
 • Har erfaring med og interesse for IT
 • Har interesse for og gerne erfaring med fjernundervisning
 • Er åben for et tæt og konstruktivt samarbejde med andre undervisere
 • Har interesse for at gøre sprogundervisning til andet og mere end tavleundervisning
 • Er fleksibel i forhold til rejsetid og lokaleforhold i forbindelse med kurser på kysten
 • Er indstillet på at lære grønlandsk, hvis du ikke er grønlandsksproget

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job i et kreativt og positivt arbejdsmiljø
 • En afdeling hvor vi brænder for sprog og sproglæring
 • Åbenhed over for nye ideer og opdage nye veje at føre sprogundervisningen
 • Mulighed for i høj grad at præge sit eget job med sin faglighed
 • Mulighed for at hjælpe mennesker videre gennem sproglig opkvalificering
 • Et fællesskab og tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på KTI

Om os
Sprogkurser består pr. 1 juli af en områdeleder/danskunderviser, kontorassistent, 1 grønlandskunderviser, 1 engelskunderviser. Du bliver altså en del af et lille, men effektivt team, hvor samarbejde og fokus på kvalitet i undervisningen er prioriteret højt, og tværfagligt samarbejde sprogfagene imellem er en forudsætning for kvalitet.
Sprogkurser er en afdeling i en af Grønlands største uddannelsesinstitutioner Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenland (KTI).
KTI er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt Gymnasiale Uddannelse GUX. KTI er endvidere hjemsted for to diplom ingeniøruddannelser og Nordic Master in Cold Climate Engineering, der drives i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (Arctic DTU).
KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger med beliggenhed i Sisimiut.

Yderligere oplysninger
Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Dorthe Andersen på e-mail: doan@kti.gl eller +299 86 16 85.

Se vores hjemmeside www.oqaatsit.gl
Se også byens hjemmeside www.qeqqat.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Søg jobbet