Kritik blev vendt til omtanke

Aalborg Handelsskole blev for år tilbage kritiseret for blot at stikke nye lærere en nøgle og et skema. Nu er proceduren ændret, så unge lærere får en lempelig start.

Som ny lærer på Aalborg Handelsskole bliver man som det første inviteret til et velkomstarrangement. Her orienterer ledelsen og de pædagogiske konsulenter om skolens kultur, aktiviteter og håndtering af praktiske ting som barsel og sygdom. Samtidig får man udleveret en velkomstmappe og bliver tilknyttet en tutor (andre steder kaldet en mentor), der skal støtte en i praktiske og faglige udfordringer gennem året.

Tutoren overværer ens undervisning et par gange, og man ser ligeledes tutors undervisning. Bagefter reflekterer man i fællesskab over timen. Og den lærer, der fungerer som tutor, bør være så erfaren og empatisk, at hun er opsøgende, mener pædagogisk konsulent på Aalborg Handelsskole Stig Carlsen.

For det er ikke hjælp nok at være en venlig kollega, der siger: "Du spørger bare," mener han.

Efter et par måneder bliver man kaldt ind til en samtale med en af skolens pædagogiske konsulenter. De har tavshedspligt over for rektor og skal sikre, at man er kommet godt fra start med undervisningen. Det er desuden muligt at få en af de pædagogiske konsulenter til at supervisere ens undervisning. For eksempel kan man have et problem i en klasse, som man gerne vil have hjælp og pædagogiske tips til at løse.

På it-fronten er der hjælp at hente hos it-vejledere, der sørger for, at man er sat ind i skolens interne it-system.