Du er her
Anmeldelse:Undervisning
| 13. jun 2017

Krigens historie – Fra krudtrevolution til hybridkrig

Af: Morten Lassen

Denne bog er en sjældent flot gennemarbejdet og didaktiseret udgivelse. Titlen er naturligvis noget prætentiøs, men eftersom indholdet omhandler tre af de mest revolutionerende krige  – Trediveårskrigen, Første Verdenskrig og krigen mod Islamisk Stat (de markerer ”alle et nybrud i forhold til tidligere krige”) – med de mest vidtrækkende konsekvenser (om den sidste er det imidlertid svært at udtale sig endnu), så giver bogen faktisk et glimrende overblik over krigens historie fra 1618-2017. I det indledende kapitel præsenteres læseren for en lang række teoretiske overvejelser om 1) krigens væsen, 2) krigens elementer, 3) de militære nybrud efter 1500 og 4) krigen i erindringen.

Det er svært ikke at blive begejstret for et undervisningsmateriale, der er fuldstændig afstemt i forhold til den opgave, det har sat sig for at behandle: krigen som en væsentlig historisk drivkraft. Det må have været et kæmpe arbejde, for alt er lavet fra bunden af. For eksempel er mange af kilderne  nyoversatte, og kildematerialet er i det hele taget originalt. Til hvert kapitel bringes for eksempel romanuddrag. At der ikke er fundet plads til billedkunsten, er lidt ærgerligt, især når der i hvert kapitel sættes fokus på propagandaens rolle i krigen. Det overordnede greb er den komparative tilgang, og hver af de tre nedslag afsluttes med det samme skema, hvor der skal gøres rede for den pågældende krigs struktur/aktørniveau, årsager og forløb og krigen i erindringen. Skemaet er naturligvis også den skabelon, de enkelte kapitler er skåret over. Det giver struktur, klarhed og overblik. Til sidst skal bogen roses for ikke at skamride den kildekritiske metode, men derimod operere med en langt mere frugtbar tilgang, som de med en noget vag betegnelse kalder for en ”undersøgelse”. I sammenhængen giver det imidlertid god mening, for åbenheden i tilgangen giver plads til, at man selv skal kunne vurdere, hvilken tilgang eller analysemodel (analysemodeller til tekster, krigsmindemærker og fiktionstekster findes på hjemmesiden) der vil egne sig bedst i den givne sammenhæng. Alt i alt et gedigent stykke arbejde, der viser krigens utrolig mange aspekter. Lige fra krudt og kugler på slagmarken til historikernes klogen sig på emnet. Gak hen og klog med!