Du er her
Nyhed
|
15. nov 2012

Korrekt skriftlighed frem for ny skriftlighed

Dansklærerne fra Birkerød har trænet eleverne intensivt i stavning og grammatik. (Fra venstre) Birgitte Holm Halkjær, Mathilde de Koning Christensen og Dorrit Færk Møller

Foto: 
Mange elever har svært ved grammatik og stavning. Derfor supplerer dansklærerne i Birkerød ny skriftlighed med et grundigt kursus i grammatik og stavning.
Af: Malene Romme-Mølby

Ny skriftlighed har flyttet det skriftlige fokus i gymnasiet. Det skriftlige er blevet en proces. 
"Fokusset på det skriftlige som en proces er helt fint. Vi må bare erkende, at det ikke er nok. Eleverne er ikke gode nok til stavning og grammatik," fortæller Birgitte Holm Halkjær, der underviser i engelsk og dansk på Birkerød Gymnasium, HF og IB.

Mangler øvelse i skrivning
For kort tid siden tog hun hul på projektet korrekt skriftlighed sammen med sin kollega Dorrit Færk Møller, der underviser i dansk og psykologi. De tog initiativ til projektet, fordi flere dansklærere beklagede sig over elevernes skriftlige formåen. År efter år afleverer elever opgaver med de samme stave- og grammatikfejl.

Med gymnasiereformen blev det skriftlige arbejde i dansk reduceret. Eleverne afleverer derfor færre stile i dansk, og de får ikke øvet sig i det helt basale - at skrive et korrekt dansk.

Skriftlige fejl rammer alle fag
På et møde i pædagogisk råd blev lærerne enige om at lave et kursus med fokus på stavning og grammatik for 1.g-eleverne. De fandt en liste over de mest almindelige fejl og udviklede selv et undervisningsmateriale.
”Har man problemer i den skriftlige fremstilling, så siver problemerne ned i alle de andre fag. Stort set hele fagrækken kræver, at elever skal kunne udtrykke sig,” siger Dorrit Færk Møller.

Intensiv træning
Inden efterårsferien kom eleverne så på et intensivt grammatikkursus i tre dage. Skolens dansklærere underviste alle efter det samme materiale.
"Ny skriftlighed fokuserer på at erkende, når man skriver. Det resulterer ikke nødvendigvis i korrekt dansk. Det ønskede vi at træne," siger Dorrit Færk Møller.

Terpe, Cooperative Learning og pauseboogie
Første dag på kurset testede lærerne de 232 elever. Det samme gjorde de den sidste kursusdag. 186 elever ud af de 232 havde forbedret sig. 14 elever havde ikke forbedret sig, da de allerede ved kursets start var meget dygtige. De fik tilbudt talentpleje. 32 elever havde dog stadig svært ved stavning og grammatik. De får nu ekstra undervisning om aftenen.

Lærerne sammenligner de tre dage med korrekt skriftlighed med en hård træningslejr. Der blev terpet og trænet. Mobiltelefonen og computere var gemt væk, så de ikke forstyrrede. Men der var også Cooperative Learning-øvelser, pause-boogie, og en lærer kom indimellem forbi med flødekarameller til de flittige elever.

Studieforberedende
Clara går i 1.s på gymnasiet og var godt tilfreds med kurset.
”Det var rigtig brugbart. Jeg må indrømme, at da jeg lige efter kurset skulle skrive en sms, tænkte jeg pludselig over, om grammatik og stavning var rigtig,” siger hun og griner.
”Det var rart at få helt styr på det,” fortæller hun.

”Vi mener, at det er vigtigt, at vi tager hånd om det, så eleverne kan udtrykke sig korrekt. Det nytter ikke, at eleverne forlader gymnasiet og stadig ikke kan stave korrekt,” siger Birgitte Holm Halkjær. Derfor ser de også korrekt skriftlighed som et studieforberedende element.

Skriver i talesprog
Mathilde de Koning Christensen er også dansklærer på Birkerød Gymnasium. Hun oplever, at eleverne ofte skriver opgaver i talesprog frem for et korrekt skriftsprog.
"Eleverne mangler ofte en hel basal forståelse for det lingvistisk niveau," fortæller hun.
Det skyldes blandt andet, at eleverne ikke læser på samme måde og heller ikke lige så meget som tidligere. De læser ofte på nettet. Det resulterer i opbrud i læsningen, og at de får et andet forhold til sproget. Derfor er man nødt til at sætte fokus på sproget i gymnasiet.

Målbare resultater
Mathilde de Koning Christensen skulle undervise i det undervisningsmateriale, som alle dansklærerne skulle bruge på kurset.
Man undgår dog ikke at forberede sig alligevel, understreger hun. Tværtimod.
”Hvis man skal brænde igennem som underviser, er man nødt til at gøre undervisningsmaterialet til sit eget,” siger hun. 
En af grundene til, at alle dansklærerne skulle undervise i det samme materiale, var, at det skulle være muligt at måle på effekten efter kurset.

Efteruddannelse i grammatik
Det større fokus på korrekt skriftlighed bidrog også til faglig fordybelse blandt lærerne.
”Mange dansklærere har ikke beskæftiget sig med grammatik, men med litteratur på universitetet. Så lærerne kom også på efteruddannelse,” siger Dorrit Færk Møller.

Lærerne regner med at fortsætte succesen næste år.
”Ny skriftlighed er spændende, det kan bare ikke stå alene. Derfor er vores kursus et godt supplement,” siger Dorrit Færk Møller.

Kommentarer

4
You must have Javascript enabled to use this form.
Else Lund Jørgensens billede

Kære kolleger!Det er dog et prisværdigt initiativ. Hvor er det bare flot både af jer og af skolens ledelse.Til lykke med det fine resultat.Mvh.Else Lund Jørgensen

Signe Kaspersens billede

Hvordan fandt man timerne til projektet?

Allan Hilton Andersens billede

Hvor dejligt. Så kan man måske igen snart møde studerende på universitetet, der ved en smule om dansk grammatik og ortografi?

Finn Fuglsangs billede

GLIMRENDE INITIATIV - men kunne man ikke på højeste sted overveje at FLYTTE faget AP fra efterårs- til forårssemestret i 1G ???Det første halvår af gymnasiekarrieren har 16-årige BØRN (!!!) generelt set to dagsordener: Hvor er den kønneste/ sejeste person af modsat køn i lokalet ? -og hvornår er næste fest ? Mange misser derfor totalt det basisgrammatiske fundament, der så i 3G udløser KA-TA-STRO-FER i f. eks. skriftlig tysk på A-niveau !!!Jeg kæmper lige pt. en heroisk kamp med en elevgruppe på A-niveau i tysk, der IN-TET ved om syntaks og morfologi, hvorfor karaktererne da også ligger på den forkerte side af beståelsesgrænsen, hvis man da overhovedet afleverer noget (nogle kan end ikke læse og forstå den tyske tekst, der danner basis for den frie del af opgaven . . . ).Det er trist - - - en lidt mere hensigstsmæssig placering af AP kunne måske være en ide ???