Karrierevejledning – en god mulighed for de gymnasiale uddannelser!

I karrierelæringsforløb udfordrer den unge sin viden om sig selv og om sine valg, samt om uddannelse og om jobs.

Karrierelæring bliver prioriteret lavest, når der skal undervises i reformkompetencerne fra 2017, viser en ny undersøgelse desværre, jf. gymnasieskolen april 2021, men jeg mener, at viden om organisationskulturer og viften af uddannelser er mere relevant end nogensinde før og oplever, at karrierelæring styrker elevernes motivation.
Derfor har jeg udviklet diskussionsspillet ”Ship Line” om virksomheders værdier, om uddannelse og jobs, med det formål at give eleverne værktøjer til at overveje deres uddannelsesforløb og fremtidige karriere, så det passer bedst muligt til dem.
I læringsspillet ”Ship Line” konkurrerer en gymnasieklasses elever mod hinanden om at sammensætte det bedste team for en virksomhed og løse udfordringer på forskellige niveauer i virksomhedens afdelinger, når et imaginært skib skal bygges.

Spillets formål
Hvis man som ungt menneske ikke ved, hvad man interesserer sig for, er det svært at vælge sin vej til uddannelse eller job. Derfor er der brug for oplysning om, hvad der konkret foregår i en virksomhed, og hvilken uddannelse der er vejen til forskellige typer af jobs.

Spillet
- breder viften af jobfunktioner ud for klassen; hvilke jobs kan indgå i en stor og global virksomhed?
- giver viden om det enkelte job, uddannelsen til jobbet og arbejdslivet; hvad laver man i de forskellige jobs i en virksomhed?
- orienterer om de mange uddannelsesmuligheder
- opfordrer eleverne til at løse opgaver på en sjov og afvæbnende måde, hvor eleverne samtidig arbejder sammen og kan høre deres kammeraters mening.

Spillet har fokus på det globale arbejdsmarked og elevernes diskussion af, hvordan udvalgte jobopgaver kan løses tværfagligt på baggrund af et bredt spektrum af uddannelsesbeskrivelser og jobtyper.

Elevernes refleksioner over deres fremtid styrkes på en underholdende måde, hvilket måske især er vigtigt for elever, som ikke understøttes hjemmefra, og som måske ikke har værktøjerne til at visualisere en fremtid eller en måde at mestre deres liv på.
At åbne for muligheder i forskellige uddannelser og jobs er imidlertid lige så vigtigt for den talentfulde unge, så superdygtige elever ikke kun orienterer sig efter bestemte typer af uddannelse.

Forlaget Praxis har vist interesse for spillet, og har du fået lyst til at afprøve spillet gratis i en af de gymnasiale uddannelser stx, htx, hhx, hf i efterårssemesteret, så henvend dig fluks til undertegnede.

Marna Thirslund, som har arbejdet 26 år på stx.
marnathirslund@gmail.com