Jødedom – tro og praksis

Forfatterens fokus har været gennem en række personlige interviews at belyse det nære, de gode eksempler og den menneskelige historie med udgangspunkt i det jødiske samfund i København. Dertil er der afstikkere til jødiske samfund i USA og Israel for at vise diversiteten inden for jødedom - fra ultraortodoks jødedom til kulturel/sekulær jødedom - men også holdninger til at belyse aktuelle politiske spørgsmål.

Bogen giver en meget indgående beskrivelse af den rituelle hverdag samt ritualerne til årets og livets højtider. Der er også en fyldig redegørelse for jødernes historie i Danmark. Alt sammen oplysende og skrevet i et fortællende sprog, men man savner den religionsfaglige terminologi. Tekstfortolkningsprincipper og etisk argumentationsform anvendes heller ikke. Konversionsteori er medtaget, og eleverne kan anvende den på et konvertitinterview, men det ville også have været fint, hvis forfatteren havde anført en sociologisk minoritetsteori, da flere af kilderne netop kredser om det problem at tilhøre en minoritetsreligion i et moderne, sekulært samfund, og hvordan man så reagerer på denne situation.

Med jødernes lange, traumatiske historie i Europa kunne man have forventet, at der blev spurgt ind til de store livsspørgsmål. Holocaust omtales, men ikke hvordan jøder har forholdt sig eksistentielt-religiøst eller religionsfilosofisk til denne katastrofe. 

Bogen har meget om rituel praksis, som også spiller en stor rolle i jødedom, men ud over troen på buddene for lidt om, hvad tro kan omfatte. 

Forfatteren har grebet sit emne for snævert an som lærebog til faget, og det kniber meget med at få stoffet op på et gymnasialt niveau, og nogle historiske oplysninger - herunder Messiasbegrebets kontekst -  kunne trænge til en faglig opdatering. Så bogen er altså bedst om hverdag og fest!