Italiensk lyrikantologi 1200-2000

ITALIENSK

Tøv ikke med at investere

Jan Hupfeldt Nielsen:

Italiensk lyrikantologi 1200-2000

416 sider, kr. 200, ekskl. moms.

Gyldendal 2004

Italiensk lyrikantologi præsenterer på knap 400 sider godt 800 års italiensk lyrik. Samlingen er kronologisk opbygget med 21 kapitler. Den begynder omkring år 1200 med Frans af Assisi på latinsk klingende volgare. Herfra føres læseren igennem kapitlerne I Siciliani, Dolce stil novo, Francesco Petrarca, Umanesimo, Manierismo, Barocco, Il Settecento, Romanticismo samt Seconda metà del Ottocento, inden det 20. århundrede nås (kap. 11-21).

Udvalget er repræsentativt med klar hovedvægt på det 20. århundrede, der udgør ca. 2/3 af antologiens digte. Kapitel 11-21 dækker således grundigt fra Crepuscolari e futuristi over digte af Saba, Ungaretti, Montale, Pavese, Primo Levi, Caproni, Giudici, Sanguineti og mange flere, frem til »Gli anni ottanta e novanta«.

Udgiverens udvælgelseskriterium er, at kun hele tekster er medtaget; centrale værker som La divina commedia og Orlando furioso, er altså ikke repræsenterede. Hertil kommer, at udvalget er foretaget med henblik på to primære målgrupper: elever i gymnasiet og studerende på universitetet. Der er derfor sigtet mod både sproglig tilgængelighed og repræsentativitet.

Digtene er ubearbejdede, men forsynet med verslinjeoptælling og grundigt glosserede (også gloserne henviser til verslinjerne). I denne sammenhæng bør det fremhæves, at der ikke blot er tale om oversættelser af udvalgte ord, men ofte meget brugbare forklaringer eller fortolkninger af kortere sammenhænge og vendinger.

Hvert kapitel indledes af en introduktion på dansk, hvor både perioden og de repræsenterede digtere bliver gennemgået. Her finder man basisinformationer, der gør det muligt at gå direkte til læsningen, eller som kan være udgangspunkt for videre arbejde med perioden og dens digtere. Ofte refereres også direkte til passager i digtene, så man lettere »får hul på« læsningen.

Hvert kapitel ledsages af en emblematisk illustration (i farver) fra den pågældende epoke, der både taler for sig selv og perspektiverer nogle af de udvalgte digte. Illustrationerne kan også inspirere til tværfaglige projekter, som det fx er tilfældet i kapitel 9 (Romanticismo), der åbnes med Antonio Fontanesis suggestive maleri Solitudine som optakt til bl.a. Giacomo Leopardis berømte digt L'infinito.

Antologien rundes af med introduktioner til rytme, rim og digtformer i italiensk lyrik samt - ikke mindst - forslag til arbejde med digte i sprogundervisningen.

Lad mig straks slå fast, at Italiensk lyrikantologi er et stort, vægtigt og velkomment pionerarbejde, der udfylder et hul i dansk sammenhæng. Ikke mindst det store udvalg af digte fra det 20. århundrede er en guldgrube! Det er en bog for alle med interesse for italiensk litteratur.

Overordnet er antologien et oplagt redskab til tværfagligt arbejde. Ikke kun i forbindelse med de allerede omtalte illustrationer. Et andet eksempel er libretto-uddragene fra Mozarts operaer (med tekst af Da Ponte), der inspirerer, ja lægger op til og anviser nye perspektiver for et forløb om opera med musikfaget.

Jeg har dog en enkelt indvending: Udgiveren begrunder ikke specifikt sin prioritering af det 20. århundrede. Ud fra en praktisk synsvinkel er det helt fint, ja nyttigt, da vi her får meget brugbart og tilgængeligt materiale til undervisningen. Men en prioritet er en prioritet, og man kan diskutere, om ikke antologien alligevel ville have vundet ved at slække på de overordnede kriterier og inkludere et par kortere uddrag fra La divina commedia og Orlando furioso, enten på bekostning af et par digte fra det 20. århundrede (eller evt. på bekostning af de udvalgte digte af Dante og Ariosto). Det ville efter min mening have givet et mere fuldstændigt billede af italiensk lyrik inden for rammerne af én udgivelse. I forhold til undervisningen kan man alt efter temperament frygte eller betvivle, at eleverne ellers kommer til at læse fra netop disse klassikere, når de ikke præsenteres i denne antologi, der naturligt må opnå status som referenceværket inden for undervisning i italiensk lyrik.

Udgiveren skal have stor ros for introduktionerne og afslutningsafsnittene, dvs. alt det »udenoms«, der er så brugbart og inspirerende, at jeg sagtens kunne bruge meget mere af det! Dette gælder også i forbindelse med gennemgangen af digtformerne bag i bogen, hvor det dog ville være fint med en kort beskrivelse også af operalibrettoen og dens versformer, forskellen i teksten til recitativ og arie mv. Men det er selvsagt igen en prioritering, og dét, vi får at vide, er interessant læsning. Jan Hupfeldt har åbenlyst en stor viden at dele ud af, og vi må så bede pænt om at få mere af samme skuffe i en separat udgivelse særligt tilegnet lærere, opgaveskrivere samt italienskstuderende!

Italiensk lyrikantologi er æstetisk en meget flot udgivelse. Den er trykt med læsevenlige typer og formater på kvalitetspapir, hardback indbundet, og illustrationerne er i flotte farver - det er simpelthen en indbydende bog, som det er en fornøjelse at gå på opdagelse i! Umiddelbart ligner den ikke en bog, der er inden for klassesæts-rækkevidde. Men det er kun, indtil man ser prisen, der næsten er for god til at være sand: 200 kr. + moms. Det er offertissima! Alt i alt må opfordringen altså lyde: tøv ikke med at investere i Italiensk lyrikantologi!

Christian Brendholdt