It får drengene med

Som lærer kan det være svært at konkurrere med Facebook og diverse computerspil. Men i stedet for at konkurrere skal man inddrage de digitale medier, har lærerne Claus Scheuer-Larsen og Frank Villa erfaret.

Der er forskel på, hvordan drenge og piger lærer bedst."
Sådan lød den vise konklusion, da lærerne Claus Scheuer-Larsen og Frank Villa var til seminar om undervisning af drenge.
"Men ellers var det bare en sludder for en sladder, og sådan er det lidt generelt, når man taler om forskellig undervisning til drenge og piger i gymnasiet," siger Frank Villa, der underviser i matematik og fysik på Odense Tekniske Gymnasium.

Han har sammen med kollegaen Claus Scheuer-Larsen længe interesseret sig for it i undervisningen. De har fundet frem til undervisningsformer, der er gode til uddannelsesfremmede drenge. Sidenhen blev de sammen med lærere fra fem andre gymnasier en del af et drengeprojekt støttet af Region Syddanmark.

Projektets formål er at finde frem til og dele forskellige værktøjer til at fange drengenes opmærksomhed. De to lærere har især afprøvet deres forskellige it-baserede undervisningsformer på nogle klasser med studieretninger med design eller kommunikation. 75 procent af eleverne er drenge.
"Desværre har nogle af eleverne ikke valgt de studieretninger, fordi de er specielt gode til design eller kommunikation, men fordi de er meget dårlige til matematik," fortæller Frank Villa.

Det er derfor op ad bakke at få eleverne igennem de naturfaglige fag på B-niveau.
"Der er tale om drenge, der stort set har brugt hele deres barndom på at spille computerspil. De har ingen solide faglige kompetencer. Selvom de selv mener, at de er eksperter i it, så er der tale om overfladiske kompetencer," uddyber Claus Scheuer-Larsen, der underviser i kommunikation/it og mediefag.

Spørger man eleverne, hvad de er gode til, lyder svaret også overvejende, at de er gode til at sove og spille computer.

Agere i kaos
Lærerne begyndte at lede efter alternative undervisningsformer nærmest i desperation over ikke at kunne fange elevernes opmærksomhed. De spillede bare computer og så film midt i timen.

Når lærerne skældte eleverne ud over den manglende deltagelse, blev eleverne kede af det og sagde undskyld. Men fem minutter efter sad de igen med fingrene på tastaturet.
"De kan simpelthen ikke holde sig fra computerne. Det er umuligt," siger Claus Scheuer-Larsen.

Mange lærere beder eleverne om helt at slukke for computerne, for at de ikke skal distrahere undervisningen. Frank Villa var i tvivl om, hvorvidt det overhovedet ville hjælpe. Derfor lavede han et forsøg med en klasse, hvor halvdelen af klassen fik besked på at have deres computer tændt i timerne.

Den anden halvdel måtte slet ikke røre computer eller mobiltelefon i undervisningen. Efter en måned gav Frank Villa eleverne en test. Den viste, at eleverne havde fået lige lidt ud af undervisningen, hvad enten de sad med computer eller ej.
"Pointen er, at selvom computeren er uden for rækkevidde, så er eleverne stadig uopmærksomme," siger Frank Villa.

De to lærere besluttede sig derfor for at tænke elevernes it-udstyr ind i undervisningen som en ressource i stedet for at se på computerne som en distraktion.
"Er eleverne i computermiljøet, så siver der faktisk noget ind," siger Frank Villa.

De fandt derfor på at fange elevernes opmærksomhed ved at designe computerspil i timerne. Fordelen ved computerspil er, at eleverne skal være ekspert i et emne, før de kan lave et spil om det.
"Nogle vil måske sige, at vi snyder læring ind i eleverne, og det er også helt fint med mig, for det virker," siger Frank Villa.

Men når man som lærer bevæger sig ind i elevernes computerunivers, så er der risiko for, at eleverne nogle gange ved mere end lærerne. Lærerne skal kunne agere i kaos.
"Det er helt fint, at eleverne også prøver at have større faglig ekspertise, og jeg tror faktisk, at man som lærer får respekt, når man tør melde ud, at man ikke er alvidende," siger Claus Scheuer-Larsen.

Nogle gange er det både elever og lærer, der mangler løsningen på en opgave.
"Det giver mig mulighed for at vise eleverne, hvordan jeg selv bærer mig ad, når jeg skal lære noget nyt på en struktureret måde. Det er jeg jo faktisk en del bedre til end dem," siger Frank Villa.

Han har selv været i gang med at skabe it-produkter til undervisningen, som både han og andre kan have glæde af. De to lærere har også kontakt med Austin Community College, som en 3.g-klasse besøger hvert år. I den forbindelse indkaldes Spencer Zuzolo som gæstelærer for de danske og amerikanske elever. Han er en pioner inden for spiludvikling som læringsredskab. Derudover har de to danske lærere også fundet inspiration i cooperative learning.

De digitale sociale medier har en stor plads i undervisningen på Odense Tekniske Gymnasium. De to lærere opfordrer eleverne til at bruge Facebook, og de fleste elever opretter en gruppe, hver gang de skal lave et projekt. De bruger Facebook til at dele dokumenter og til at bevare overblikket over, hvem der gør hvad i gruppen. På den måde kan gruppens væg senere bruges som en logbog. Google Docs har vist sig at være et fremragende værktøj til, hvad lærerne kalder kollaborativ skrivning. Her er der fokus på at lave et godt slutprodukt og ikke på, hvem der skal have æren for bestemte dele af arbejdet.
"På den måde prøver også de fagligt svage elever at aflevere et produkt af høj kvalitet," siger Claus Scheuer-Larsen.

Holdningsskifte
Claus Scheuer-Larsen og Frank Villa har indført såkaldt one-on-one-vejledning for at holde fast i de passive og fraværende drenge. De har konverteret noget af rettetiden til at mødes med hver elev for at tale om elevens personlige udvikling.
"Skriftlig feedback virker ikke rigtig på de drenge. De er ligeglade med en dårlig karakter, men når vi sidder en til en, så får de følelsen af, at vi virkelig vil dem det godt," siger Claus Scheuer-Larsen.

Han sørger gerne for at få eleven til at tage referat af samtalen. Derved sikrer han sig, at eleven tager ejerskab til mødets konklusioner.

Kommunikationen fremmer i det hele taget drengenes deltagelse, har de to lærere erfaret. Derfor bruger de indimellem websiden quiztime, der gør det muligt for flere elever at svare på et spørgsmål i timen. Når læreren stiller et spørgsmål, skal eleverne svare på computeren. Det har den fordel, at det holder eleverne i gang, når alle får lov til at svare hver gang.
"Man kan så gribe nuancerne i svarene og bruge dem videre i undervisningen. For nogle elever er det også en mere tryg måde at svare på," fortæller Frank Villa.

Mange af drengene har svært ved at finde motivationen til at lave en opgave, hvis det bare er en, som læreren har fundet i en bog. Claus Scheuer-Larsen foretrækker derfor at give elever rigtige opgaver for. For eksempel når skolen skal holde introduktionsdage, lader han eleverne stå for en del af marketingen.
"De kan se, at der er nogle, der er afhængige af, at de får lavet et godt produkt til tiden. Og det får de fleste drenge til at rubbe neglene," siger han.

Variationen er kernen i undervisningen. Hvis man bare fortsætter med spillene, så bliver eleverne også trætte af at lave dem, fortæller de to lærere. Derfor er de glade for projektet, der har givet dem ekstra tid til at udvikle forskellige værktøjer. It i undervisningen kræver i høj grad også et holdningsskifte på lærerværelserne, men også i uddannelsessystemet generelt.
"Vores elever er vant til at samle viden fra diverse digitale kanaler. Men når de kommer til eksamen, må de ikke bruge et eneste af deres tidligere hjælpemidler. Det er da paradoksalt," siger Claus Scheuer-Larsen.

 

 

Fakta: Links
- www.ittt.dk (It teaching tools) 
- www.3dsquared.org 
- www.gamecamp.org

Fakta: Fang drengene:
- Design af digitale medier og spil
- Facebook
- Quiztime
- One-on-one-vejledning
- Kollaborativ skrivning
- Klasse-wiki