Insekter som mad

Melbiller til undervisningen

Nucleus har udgivet en serie temahæfter til stx naturvidenskabeligt grundforløb (NV), de kommer i et format på 17 gange 24 centimer og med omkring 50 sider per hæfte. Det er dejligt med nogle forløbsforslag med mange aktiviteter (øvelser) og flotte figurer, en slags Pixibøger.

Hvis man googler ‘melbiller’, kommer der en række hits på, hvor stort et skadedyr melbillen kan være i husholdninger, hvor den ynder at æde sig igennem stivelsesholdige produkter. Også flamingo hører til blandt foderemnerne, derfor er der forslag om at bruge melbillen til at destruere flamingo. Når jeg overvejer, hvor stor en del af min husholdning eller gymnasiets depotrum, der kunne risikere at blive invaderet af melbiller, tror jeg allerede der, jeg er forbeholden over for at opdrætte melbiller til undervisning. 

Når det er sagt, er det et godt indslag med de små temahæfter. I forordet står, at de er “skrevet til faget Naturvidenskabeligt grundforløb, men kan også være omdrejningspunkt for tværfagligt samarbejde” i biologi og kemi. Hæfterne har hvert to fag, der samarbejder om emnet. Der er mange gode aktiviteter, der kan udføres med melbillerne som teori, for eksempel udregning af vandindholdet i havregryn (aktivitet 3.3), vurdering af forskellige insekters optimale temperatur på baggrund af udleverede grafer (aktivitet 2.5) samt overvejelser over, hvilke proteinkilder der findes, og hvilke mennesker udnytter. Bogen dækker punkterne kvantitativ og kvalitativ dataopsamling, hypoteser, grafisk afbildning samt fagligt samarbejde som beskrevet i NV-læreplanen.

At overveje kostvaner er meget aktuelt nu, hvor klimaet dagligt diskuteres i pressen, derfor er det også fint, at der er aktiviteter, hvor eleverne bliver bedt om at overveje deres egne kostvaner og deraf følgende klimaaftryk. Undersøgelse af kulhydrat og protein i pulveriserede melbillelarver vil kunne anvendes i bioteknologi A, øvelser, men det faglige grundlag for kemisk bestemmelse af protein og kulhydrat er langt over den faglige indsigt, der er i NV-forløbet. Mange af øvelserne er svære at udføre med mange elever, der er nye i laboratoriet, eller elever, der ofte ikke er særligt interesserede i faget samt ikke har de nødvendige forudsætninger til at forstå teorien eller resultaterne.

Bogen har en god hjemmeside, der kan tilgås uden at have kodeord (eller bog), så man kan vælge at bruge enkelte øvelser. Øvelsesvejledningerne ligger, så de kan printes ud for den enkelte aktivitet. Hjemmesiden indeholder også en lektionsplan med mange gode intentioner, men man må selv udvælge, hvilke aktiviteter man vil inddrage, og hvilken rækkefølge de skal komme i. Mange af øvelserne kræver for eksempel flere døgns tørretid, så man kan ikke lave rapporten samme dag, som øvelsen udføres.

Sammenfattende er det et udmærket hæfte, men der er for store forskelle i det faglige niveau i bogen, hvorfor jeg ikke vil bruge den som et samlet forløb i NV.