Hver tirsdag er der byggeri og energi på skoleskemaet på Teknisk Gymnsium Viby

Spånerne fyger om ørerne på Karoline Muf og Sofie Kristensen, som hver tirsdag har teknikfaget byggeri og energi. Tommestok og trigonometri hjælper dem til at beregne, hvor rundsaven skal sættes i gang.

Hverdag: Teknisk Gymnasium Viby

Et skoleår består af cirka 200 skoledage og en næsten uendelig række af øjeblikke. I en ny serie indfanger Gymnasieskolen i billeder og tekst glimt fra hverdagens gymnasieliv. Denne gang på Teknisk Gymnasium Viby.

Sted: Teknisk Gymnasium Viby 

Dato: 9. oktober 2018

Et par gange om ugen graver en 3.g-klasse regnorme op til deres ­aborrer. Aborrerne er opkaldt efter skolens rektor, Ivan, og de er fanget i lærerens egen sø på en tur i bioscience. Aborrerne sluger de slimede regnorme, uvidende om at de om et par måneder skal være forsøgsdyr til et eksamensprojekt. Eleverne vil fodre fiskene med melorme og undersøge, om melormenes giftstoffer overføres til fiskenes afkom.

 

I bioscience på A-niveau arbejder 3.g-klassen med et fælles projekt om bioethanol. De laver forsøg, hvor de skal måle pH-værdien i forskellige cellulose­kilder, når de tilsætter ­forskellige ­enzymer. De skal finde det enzym, som giver den laveste pH-værdi, som indikation på at cellulosen spaltes mest optimalt. Eleverne får ikke nogen forsøgsvejledning at støtte sig til. De skal selv tænke ud af boksen.

 

“Jeg er nok lidt excentrisk,” siger Caroline Amalie Holmen Pedersen, som går i 3.g på Teknisk Gymnasium Viby. Hendes øjne skifter farve ved hjælp af specielle kontaktlinser. Om et par uger skal klassen have crime scene-temauge, og så er det tid til røde øjne.I 26 år har Lene Troest Kjeldsen undervist på Teknisk Gymnasium i Viby og Skanderborg. Hun underviser i teknologi, bioteknologi, biologi og bioscience. Bioscience hører under teknikfagets ene hovedområde (proces, levnedsmiddel og sundhed). Hendes motto er "Sæt faglighed på fantasien", for hun kan ikke lade være med at lave nye projekter og eksperimenter med eleverne. Hjemme i fryseren ligger en mårhund klar til 2.g'erne, der skal lave en opgave om biodiversitet og invasive arter. Hun arbejder for tiden på at få fremskaffet slangegift fra Randers Regnskov til et proteinforsøg.

 

Teknikfaget er specielt for htx. Iværksætteri, tværfaglighed og kreati­vitet er i fokus. Teknikfaget består af tre områder: byggeri og energi, design og produktion samt proces, levnedsmiddel og sundhed. Indenfor disse kan eleverne frit vælge fag. 
Eleverne kan vælge teknikfag på tværs af skolerne: Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk Gymnasium Skanderborg og Aarhus Gymnasium.