Fem elever er startet på den helt nye maritime stx-uddannelse

Hverdag: Frederikshavn Gymnasium

Fem elever er netop startet på den helt nye maritime stx-uddannelse. Tidligere har man kun kunnet blive maritim hf-student. Uddannelsen tager fire år og foregår i et samarbejde mellem Frederikshavn Gymnasium og Martec. Eleverne får en studenterhue og bliver samtidig skibsassistenter. Allerede på den første skoledag er der redningsøvelser på skemaet.

Sted_ Frederikshavn Gymnasium
Dato_ 9. august 2020

Sikkerhedsinstruktør Jacob Jensen

På den første dag får de maritime elever på både stx og hf et obligatorisk kursus i søsikkerhed af sikkerhedsinstruktør Jacob Jensen. De er mødt ind to dage førgymnasiets øvrige elever.

 

prøven til søsikkerhedsbeviset

15 minutter har Kaya Verge og hendes nye klassekammerater til at besvare spørgsmålene i prøven, der skal give dem søsikkerhedsbeviset. Det er en forudsætning for at komme udatsejle. Alle spørgsmål skal besvares korrekt.

 

50-personers redningsflåde

Efter det teoretiske indhold er overstået, udløses en 50-personers redningsflåde, som eleverne skal lære at betjene.

 

One size fits no one

“One size fits no one,” griner instruktør Jacob Jensen. De enorme dragter beregnet til voksne sømænd i deres varmeste tøj kan indeholde meget overskydende luft, som det er vigtigt at eleverne fårud, inden de hopper i vandet.

 

fokus på de maritime færdigheder

Hver tredje uge har eleverne tre dage påMartec, hvor fokus er på de maritime færdigheder. På deres andet studieår kommer de på togt med Skoleskibet Danmark.