Husk hjernen!

Erindring! 
Så kom bogen, jeg manglede sidste år, da en af mine elever ville lave SRP om hjernen. Min elev ville gerne have noget materiale om, hvordan hjernen fungerer i forbindelse med indlæring – hukommelse. Jeg rodede i min egen hukommelse, på nettet og i skolens samling af biologibøger, men fandt intet andet end hjernes reaktion på alkohol og heroin og andet møg. Nu kom bogen så, for sent for vores søde elev, men forhåbentligt til glæde for mange andre, der kan lære meget af at læse bogen. Læring og hukommelse er i centrum. 
Der er meget klassisk biologi i bogen. For eksempel hvordan man studerer, hvorvidt mus og bananfluer kan lære, Pavlovs hunde og hvordan hjernen eller reflekser styrer motorik. Men også hvad angår motorik er fokus rettet mod, hvordan læring af motoriske færdigheder opnås. Det er viden, der kan være nyttig for eksempel i forbindelse med AT, SRP, SSO, idræt eller psykologi. 
Et kapitel handler om hukommelse. Sandsynligvis paratviden for psykologilæreren, men meget var befriende nyt for mig – hele tiden knyttet til hjerneafsnit og samspillet mellem neuroner. Meget vil kunne bruges, hvis man prøver at give eleverne gode tips til studiemetoder og eksamensstrategi. 
Som barn i landsbyskolen erindrer jeg, at vi troede, at når vil lærte salmevers, før vi gik i seng, og lagde salmebogen under hovedpuden, ville ordene strømme ind i hjernen, mens vi sov. Ikke totalt vrøvl. Til min overraskelse skriver forfatteren, at konsolidering af det indlærte i høj grad foregår under søvn. Måske skulle jeg overveje at undlade at vække de elever, der falder i søvn i mine timer. De ”konsoliderer” måske bare. Nå spøg til side. 
Det er en god bog. Ud over læring og hukommelse er der også udmærkede beskrivelser af aktionspotentialer, hjerneafsnit, hjernesygdomme og lidt om rusmidler. Bogen har et glimrende format som en temabog og et meget indbydende layout med illustrationer på hvert opslag og små bokse inde i teksten med definitioner på fagord eller leksikale oplysninger.